Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1285 5027 8289 11821
Mun och svalg C00-14 28 103 166 273
  Läpp C00 3 11 27 65
  Tunga C02 1 21 35 47
  Annan muncancer C03-06 7 19 26 45
  Spottkörtel C07-08 4 13 24 38
  Svalg C01,C09-14 13 39 54 78
Matsmältningsorgan C15-26 210 646 985 1399
  Matstrupe C15 11 18 23 29
  Magsäck C16 19 58 85 141
  Tunntarm C17 4 17 34 47
  Tjocktarm C18 71 260 403 603
  Ändtarm C19-20 64 209 336 463
  Anus C21 5 8 11 12
  Lever C22 10 26 32 37
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 16 18 21
  Bukspottkörtel C25 17 31 40 43
  Andra matsmältningsorgan C26 2 3 3 3
Andningsorgan C30-39 66 164 237 327
  Näsa, bihåla C30-31 2 9 11 17
  Struphuvud C32 5 24 45 83
  Lunga, luftstrupe C33-34 57 128 177 219
  Mediastinum C38 1 2 2 4
Ben C40-41 3 9 11 40
Hudmelanom C43 74 294 451 685
Hud, ej-melanom C44 67 314 476 639
Mesoteliom C45 2 7 10 10
Autonoma nervsystemet C47 1 2 5 12
Bindvävnad C48-49 7 24 52 100
Bröst C50 4 12 15 22
Manliga könsorgan C60-63 534 2357 4205 5615
  Prostata C61 518 2278 4059 5349
  Testikel C62 13 60 113 223
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 19 33 43
Urinorgan C64-68 117 490 722 1061
  Njure C64 37 158 248 391
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 80 332 474 670
Öga C69 1 4 14 34
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 32 100 201 423
Sköldkörtel C73 13 53 79 157
Andra endokrina körtlar C74-75 2 8 9 15
Annan eller ospecifierad C76,C80 24 48 58 67
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 100 392 593 942
  Hodgkin lymfom C81 11 47 68 165
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 50 208 323 479
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 7 10 10
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 20 27 35
  Leukemi C91-95 26 88 130 214
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 20 33 37
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 460 1895 2975 4400
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.