Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1256 5193 8523 14802
Mun och svalg C00-14 17 74 114 194
  Läpp C00 3 11 16 28
  Tunga C02 2 15 26 51
  Annan muncancer C03-06 5 17 25 40
  Spottkörtel C07-08 2 13 18 37
  Svalg C01,C09-14 5 18 29 38
Matsmältningsorgan C15-26 160 556 890 1465
  Matstrupe C15 4 8 17 23
  Magsäck C16 10 39 59 138
  Tunntarm C17 5 11 17 27
  Tjocktarm C18 63 271 441 733
  Ändtarm C19-20 42 152 263 425
  Anus C21 - 4 9 13
  Lever C22 6 13 13 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 17 20 32
  Bukspottkörtel C25 23 38 48 54
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 3 4
Andningsorgan C30-39 32 100 140 196
  Näsa, bihåla C30-31 - 4 8 15
  Struphuvud C32 1 6 10 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 31 89 121 162
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 3 6 11 33
Hudmelanom C43 68 298 458 781
Hud, ej-melanom C44 93 362 500 718
Mesoteliom C45 - 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 - - 2 9
Bindvävnad C48-49 11 28 45 83
Bröst C50 481 2216 3741 6425
Kvinnliga könsorgan C51-58 147 606 1059 2039
  Livmoderhals C53 16 74 118 276
  Livmoderkropp C54 76 356 655 1216
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 20
  Äggstock C56 31 131 210 419
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 24 45 76 108
Urinorgan C64-68 56 211 317 512
  Njure C64 33 123 193 299
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 88 124 213
Öga C69 - 3 9 36
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 35 186 372 724
Sköldkörtel C73 41 131 245 612
Andra endokrina körtlar C74-75 3 8 11 18
Annan eller ospecifierad C76,C80 28 56 68 88
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 81 350 538 866
  Hodgkin lymfom C81 9 41 56 135
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 43 193 317 473
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 5 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 25 31 42
  Leukemi C91-95 17 66 102 176
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 22 26 33
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 58 245 390 527
  Förstadier till cancer i livmoderhals 153 579 1027 2018
  Borderlinetumör i äggstock D39 19 78 156 310
  Basaliom i hud 523 2139 3486 5446
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.