Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 252 968 1573 2222
Mun och svalg C00-14 6 23 36 54
  Läpp C00 0 2 4 9
  Tunga C02 0 5 8 11
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 10
  Spottkörtel C07-08 1 2 5 8
  Svalg C01,C09-14 3 9 12 17
Matsmältningsorgan C15-26 40 121 183 253
  Matstrupe C15 2 4 5 6
  Magsäck C16 4 11 15 25
  Tunntarm C17 1 4 8 10
  Tjocktarm C18 14 47 74 109
  Ändtarm C19-20 11 38 60 80
  Anus C21 1 2 3 3
  Lever C22 2 5 6 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 4 7 9 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 13 32 46 60
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 1 4 8 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 25 33 40
  Mediastinum C38 0 1 1 1
Ben C40-41 1 3 3 11
Hudmelanom C43 14 58 92 138
Hud, ej-melanom C44 10 49 73 99
Mesoteliom C45 0 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 1 2 3 6
Bindvävnad C48-49 1 5 12 22
Bröst C50 1 3 3 4
Manliga könsorgan C60-63 99 430 742 959
  Prostata C61 94 402 694 877
  Testikel C62 5 23 41 73
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 5 8 9
Urinorgan C64-68 22 92 134 195
  Njure C64 8 33 51 80
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 59 83 116
Öga C69 1 2 5 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 29 60 116
Sköldkörtel C73 4 14 21 39
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 4 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 9 12 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 93 142 235
  Hodgkin lymfom C81 3 15 22 49
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 46 71 106
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 4 5 7
  Leukemi C91-95 7 22 35 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 7 8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 81 328 509 736
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.