Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 232 974 1575 2521
Mun och svalg C00-14 3 14 21 34
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 1 3 4 9
  Annan muncancer C03-06 1 3 4 6
  Spottkörtel C07-08 1 3 4 7
  Svalg C01,C09-14 1 4 7 9
Matsmältningsorgan C15-26 25 86 135 211
  Matstrupe C15 1 1 2 3
  Magsäck C16 2 5 8 18
  Tunntarm C17 1 2 3 4
  Tjocktarm C18 9 41 66 106
  Ändtarm C19-20 6 24 40 59
  Anus C21 - 1 1 2
  Lever C22 2 3 3 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 3 6 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 1
Andningsorgan C30-39 4 17 25 33
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 2 3
  Struphuvud C32 0 1 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 15 21 28
  Mediastinum C38 - 0 0 0
Ben C40-41 1 2 3 9
Hudmelanom C43 14 61 92 148
Hud, ej-melanom C44 9 36 51 74
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 4
Bindvävnad C48-49 2 5 9 15
Bröst C50 96 434 713 1093
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 113 190 318
  Livmoderhals C53 4 23 37 65
  Livmoderkropp C54 12 56 98 158
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 2
  Äggstock C56 7 28 44 78
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 6 11 15
Urinorgan C64-68 9 35 48 72
  Njure C64 5 22 32 46
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 13 17 26
Öga C69 - 0 1 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 47 90 155
Sköldkörtel C73 11 36 63 138
Andra endokrina körtlar C74-75 2 3 5 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 11 12 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 73 114 186
  Hodgkin lymfom C81 3 15 20 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 35 56 82
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 4 5 6
  Leukemi C91-95 3 16 28 50
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 13 54 81 103
  Förstadier till cancer i livmoderhals 58 216 374 646
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 20 38 68
  Basaliom i hud 72 300 472 698
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.