Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 216 240 292 321 350 392 468 561 716 659 740
Mun och svalg C00-14 4 7 8 8 7 8 11 12 14 18 18
  Läpp C00 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 1
  Tunga C02 1 0 1 1 1 1 3 2 2 2 7
  Annan muncancer C03-06 0 1 1 1 1 1 3 3 5 4 4
  Spottkörtel C07-08 - 0 1 0 0 1 1 1 2 - 2
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 1 1 2 2 3 5 8 4
Matsmältningsorgan C15-26 59 65 76 75 79 92 91 110 140 139 143
  Matstrupe C15 4 4 3 4 3 5 5 5 9 7 11
  Magsäck C16 28 25 29 22 23 21 15 15 16 14 16
  Tunntarm C17 0 1 1 - 1 1 2 1 3 2 2
  Tjocktarm C18 7 8 12 15 20 24 23 28 40 48 40
  Ändtarm C19-20 8 12 16 12 14 15 18 25 33 24 29
  Anus C21 - - - - 0 1 1 0 1 1 1
  Lever C22 1 2 2 4 4 6 6 11 15 13 17
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 3 2 1 3 4 4 3 - 5
  Bukspottkörtel C25 7 8 9 13 10 15 16 20 20 26 20
  Andra matsmältningsorgan C26 2 4 1 2 1 1 1 0 1 4 2
Andningsorgan C30-39 76 73 82 86 74 70 73 76 79 66 92
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 - 1 0 1 1 1 0 - -
  Struphuvud C32 5 6 3 6 4 4 5 4 7 7 7
  Lunga, luftstrupe C33-34 70 65 79 80 68 65 67 71 71 58 85
  Mediastinum C38 0 1 - - 0 - - 1 0 - -
Ben C40-41 1 1 1 2 2 1 1 0 1 4 1
Hudmelanom C43 4 4 4 9 9 13 15 17 27 32 29
Hud, ej-melanom C44 3 6 7 8 9 15 18 16 34 46 37
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 3 2 3 - 5
Autonoma nervsystemet C47 0 - 1 - 0 1 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 2 2 2 3 3 2 6 4 5
Bröst C50 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Manliga könsorgan C60-63 22 24 44 50 75 83 132 197 268 189 238
  Prostata C61 20 22 42 47 71 80 127 193 261 183 234
  Testikel C62 1 1 2 2 4 2 5 3 4 5 4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 -
Urinorgan C64-68 13 20 24 30 37 41 46 51 57 64 72
  Njure C64 6 8 7 13 14 18 20 18 19 20 29
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 13 17 17 24 23 26 34 38 44 43
Öga C69 0 1 1 1 1 2 2 1 0 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 6 8 9 11 12 17 20 16 19 21
Sköldkörtel C73 0 2 1 1 2 2 4 3 3 3 4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 1 0 0 0 1 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 10 6 8 8 11 11 10 8 15 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 19 26 31 34 36 40 43 56 59 60
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 3 3 3 3 2 5 3 5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 4 9 9 11 12 19 17 24 29 24
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - 1 0 0 1 1 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 3 5 6 7 5 6 9 9 6
  Leukemi C91-95 9 8 10 11 9 10 11 15 14 11 11
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 3 5 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 20 30 34 51 68 79 88 124 159 179 183
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.