Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 163 184 189 204 208 215 231 227 258 260 270
Mun och svalg C00-14 2 3 2 2 2 5 4 5 5 9 9
  Läpp C00 0 0 1 0 1 - 1 - - - -
  Tunga C02 1 1 0 - 1 1 1 1 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 1 0 - 1 0 1 1 2 1 4 1
  Spottkörtel C07-08 - 0 0 0 - 1 1 0 1 - 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 6
Matsmältningsorgan C15-26 52 59 56 57 54 65 65 66 86 89 79
  Matstrupe C15 4 4 4 4 4 4 5 4 6 12 6
  Magsäck C16 26 26 24 19 18 17 13 12 14 8 14
  Tunntarm C17 0 0 1 - 0 1 1 0 2 2 -
  Tjocktarm C18 5 6 6 8 11 10 12 11 17 19 15
  Ändtarm C19-20 6 8 8 7 7 10 9 8 12 10 13
  Anus C21 - - - - - 0 0 0 0 1 -
  Lever C22 1 2 2 4 3 5 5 9 13 15 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 3 2 1 3 3 3 3 - 3
  Bukspottkörtel C25 7 8 8 12 10 14 15 18 19 19 19
  Andra matsmältningsorgan C26 2 3 1 2 1 1 1 0 1 3 1
Andningsorgan C30-39 66 64 71 75 65 60 63 64 65 51 67
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 0 0 - 1 1 0 - - -
  Struphuvud C32 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 62 60 68 73 63 58 59 61 62 48 63
  Mediastinum C38 0 1 - 0 0 - - 1 0 - -
Ben C40-41 0 1 0 1 1 0 0 1 0 - 1
Hudmelanom C43 2 2 2 2 3 3 3 5 4 7 11
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 1 1 0 1 0 1 - 2
Mesoteliom C45 - - 0 0 - 1 2 2 2 4 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - 0 - - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Bröst C50 0 - - - - 0 0 0 0 1 1
Manliga könsorgan C60-63 11 14 18 21 27 31 30 30 35 28 30
  Prostata C61 10 14 17 21 27 30 29 29 34 27 30
  Testikel C62 1 - 1 0 0 1 0 1 - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 0 - 0 1 - 0 1 -
Urinorgan C64-68 7 12 10 12 17 15 16 15 16 24 25
  Njure C64 3 5 4 7 9 8 8 8 7 9 13
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 7 6 5 8 7 8 7 9 15 12
Öga C69 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 6 5 6 5 8 7 8 12 7
Sköldkörtel C73 - 0 1 1 0 0 1 1 1 - 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - 0 0 0 0 1 0 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 10 4 7 8 9 11 8 5 7 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11 15 16 18 21 18 24 21 27 25 25
  Hodgkin lymfom C81 2 1 2 2 1 0 0 0 0 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 3 5 6 6 7 10 9 10 12 11
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - - 0 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 2 1 4 5 3 5 5 5 6 5
  Leukemi C91-95 4 8 7 7 7 5 8 6 8 6 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 2 1 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 - 2 2 0 1 1 - 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - 0 0 0 0 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.