Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 208 254 318 344 394 448 497 544 609 640 712
Mun och svalg C00-14 3 4 3 3 7 7 5 9 7 14 8
  Läpp C00 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -
  Tunga C02 0 0 1 0 2 2 1 2 1 - -
  Annan muncancer C03-06 0 1 1 1 2 2 1 3 2 6 4
  Spottkörtel C07-08 1 1 0 1 2 0 1 1 0 4 -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 0 1 1 1 2 2 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 62 75 91 98 98 105 111 116 124 125 123
  Matstrupe C15 6 5 6 7 3 5 5 3 5 3 4
  Magsäck C16 25 22 23 21 20 15 13 12 13 11 11
  Tunntarm C17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5
  Tjocktarm C18 10 16 21 26 28 31 35 37 41 42 35
  Ändtarm C19-20 8 13 13 11 12 18 19 20 22 17 17
  Anus C21 - - - 0 0 1 2 1 2 - 1
  Lever C22 2 2 4 3 7 5 4 8 7 9 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 8 8 9 12 9 9 8 10 8
  Bukspottkörtel C25 5 8 10 17 15 16 20 23 23 28 29
  Andra matsmältningsorgan C26 4 4 5 2 2 1 2 1 2 2 1
Andningsorgan C30-39 5 7 11 14 18 21 20 23 33 27 37
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 -
  Struphuvud C32 0 - 0 0 0 1 0 0 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 7 10 13 17 19 19 22 31 26 36
  Mediastinum C38 - - - 0 0 - - 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
Hudmelanom C43 3 5 9 8 13 9 16 21 23 27 31
Hud, ej-melanom C44 1 5 7 11 16 15 12 17 36 29 40
Mesoteliom C45 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 0 0 1 0 0 1 0 - 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 2 2 3 4 4 3 3 3 8 7
Bröst C50 41 52 69 79 94 118 143 166 185 182 220
Kvinnliga könsorgan C51-58 45 46 55 46 57 56 61 63 67 76 79
  Livmoderhals C53 14 13 11 7 7 6 8 6 7 7 4
  Livmoderkropp C54 16 13 22 19 24 26 28 31 33 37 48
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1 -
  Äggstock C56 10 14 17 15 20 17 18 23 18 16 14
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 4 3 4 6 6 7 4 8 15 13
Urinorgan C64-68 6 11 11 18 18 26 24 26 30 34 36
  Njure C64 4 5 6 12 9 17 14 15 20 17 21
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 6 6 6 9 9 9 10 10 17 15
Öga C69 0 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 5 11 14 19 17 23 30 22 28 28
Sköldkörtel C73 4 5 7 9 6 8 11 10 15 16 12
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 0 - 1 0 0 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 12 8 9 15 17 19 12 11 19 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 20 30 29 28 42 46 44 50 53 67
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 3 9 11 12 15 23 25 23 23 28
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 0 - 1 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 6 4 5 9 8 5 8 10 8
  Leukemi C91-95 9 9 10 10 7 12 9 9 12 10 20
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 3 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - 0 1 2 1 3 9 15 8 14
  Förstadier till cancer i livmoderhals 10 8 9 7 18 20 39 34 42 32 44
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 4 2 3 1 1 4 5 8 10 7
  Basaliom i hud 25 37 57 73 103 115 126 163 194 219 230
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.