Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 134 145 169 188 198 205 223 217 223 256 248
Mun och svalg C00-14 2 1 2 2 3 3 2 3 2 7 6
  Läpp C00 - - - - 0 - - 0 - 1 1
  Tunga C02 - 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 4
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 0 1 1 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 54 55 69 77 68 72 71 75 75 79 77
  Matstrupe C15 6 4 6 8 2 3 4 3 4 5 2
  Magsäck C16 23 17 20 17 15 13 11 7 11 10 6
  Tunntarm C17 0 0 - 0 1 1 1 0 1 2 3
  Tjocktarm C18 7 9 11 13 13 15 16 16 15 16 15
  Ändtarm C19-20 6 7 9 8 7 8 8 10 8 5 8
  Anus C21 - - - 0 0 0 0 1 1 - 1
  Lever C22 1 2 3 3 6 5 4 8 6 6 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 6 9 8 10 8 8 7 5 7
  Bukspottkörtel C25 4 8 10 15 14 16 17 21 21 28 29
  Andra matsmältningsorgan C26 4 4 5 2 2 1 2 1 2 2 1
Andningsorgan C30-39 5 4 9 13 16 15 18 18 23 22 37
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 4 8 13 15 15 18 18 22 22 36
  Mediastinum C38 - - - 0 0 - - - 1 - -
Ben C40-41 1 1 1 1 - 0 0 0 - - -
Hudmelanom C43 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5
Hud, ej-melanom C44 0 1 - 0 1 1 0 - 1 1 1
Mesoteliom C45 0 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 1 0 - - - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 0 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3
Bröst C50 19 23 20 27 30 29 30 34 38 43 32
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 23 25 22 26 25 31 23 26 32 31
  Livmoderhals C53 7 5 6 3 5 2 5 2 2 2 2
  Livmoderkropp C54 4 5 6 4 7 5 9 4 5 9 9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 1 0 1 - 0 0 1 -
  Äggstock C56 7 10 9 11 12 13 12 15 14 18 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 10
Urinorgan C64-68 3 5 7 8 9 9 9 11 11 11 15
  Njure C64 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 3 3 3 2 4 3 2 9
Öga C69 - 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 4 5 7 7 8 8 8 10 13
Sköldkörtel C73 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - 1 0 0 0 2 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 11 9 8 14 16 17 12 9 12 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 15 17 19 18 22 30 24 22 30 18
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 2 5 4 8 7 12 10 9 8 8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 2 3 5 5 5 8 5 4 7 4
  Leukemi C91-95 6 7 7 8 4 8 7 6 6 8 4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 1 4 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 0 1 - 0 0 - -
  Basaliom i hud - - - 0 - 0 - - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.