Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 95.7 94.8 93.7 88.6 88.6 85.6 83.6 74.2 71.5 80.9 78.6
Mun och svalg C00-14 1.1 0.9 1.2 0.7 1.1 1.4 0.8 1.2 1.0 1.3 1.6
  Läpp C00 - - - - 0.1 - - 0.0 - 0.1 0.1
  Tunga C02 - 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.6 0.3 0.4 0.0 1.0 0.9
  Spottkörtel C07-08 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 - - -
  Svalg C01,C09-14 0.7 0.1 0.8 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 -
Matsmältningsorgan C15-26 36.1 33.5 33.8 33.1 25.8 27.3 24.0 24.3 21.9 21.0 18.6
  Matstrupe C15 3.6 2.4 2.5 3.4 0.8 1.0 1.0 0.7 1.2 1.0 0.5
  Magsäck C16 15.4 11.0 9.4 7.5 5.8 4.8 3.9 2.4 3.5 2.8 0.8
  Tunntarm C17 0.2 0.2 - 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.6
  Tjocktarm C18 5.1 5.1 5.5 5.7 4.6 5.7 5.2 5.2 4.3 3.9 4.2
  Ändtarm C19-20 4.5 4.7 4.6 3.5 2.7 2.8 2.8 3.4 2.2 1.4 2.2
  Anus C21 - - - 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 - 0.4
  Lever C22 1.0 0.9 1.5 1.4 2.6 2.1 1.3 3.0 1.5 0.9 1.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.3 2.6 2.9 3.5 3.1 4.1 2.3 2.5 2.0 1.3 1.7
  Bukspottkörtel C25 2.8 4.3 5.2 6.8 5.3 6.2 6.4 6.7 6.3 8.7 6.6
  Andra matsmältningsorgan C26 2.2 2.4 2.2 0.8 0.7 0.3 0.7 0.1 0.5 0.5 0.1
Andningsorgan C30-39 3.9 2.8 4.9 6.1 7.9 6.9 6.4 7.4 8.3 8.0 12.7
  Näsa, bihåla C30-31 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 - -
  Struphuvud C32 0.1 - - - - - 0.1 0.1 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.4 2.7 4.7 5.7 7.6 6.5 6.3 7.1 8.0 8.0 12.5
  Mediastinum C38 - - - 0.1 0.2 - - - 0.1 - -
Ben C40-41 0.8 0.4 0.4 0.7 - 0.1 0.0 0.2 - - -
Hudmelanom C43 1.3 1.3 0.9 1.0 1.0 1.1 1.4 0.9 1.0 0.5 1.1
Hud, ej-melanom C44 0.3 0.4 - 0.1 0.2 0.3 0.0 - 0.2 0.4 0.1
Mesoteliom C45 0.3 0.1 0.4 - 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 1.4
Autonoma nervsystemet C47 0.9 0.4 - - - 0.1 - 0.0 - - -
Bindvävnad C48-49 0.3 1.1 1.3 0.6 1.1 0.4 0.4 0.3 0.9 2.5 0.8
Bröst C50 14.5 16.0 13.0 15.1 16.4 14.8 13.7 13.4 14.3 16.6 10.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 16.0 15.4 14.6 10.7 12.1 10.6 13.1 8.3 8.1 10.9 10.5
  Livmoderhals C53 5.5 3.6 3.7 1.8 1.8 0.7 2.4 1.0 0.5 0.5 0.7
  Livmoderkropp C54 3.2 3.0 3.6 2.2 3.0 1.9 3.4 1.1 1.4 2.8 2.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.9 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 - 0.0 0.1 0.1 -
  Äggstock C56 5.1 7.3 5.5 5.7 6.1 6.1 5.5 5.7 5.2 5.9 3.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.3 1.3 1.3 0.7 1.1 1.4 1.7 0.5 0.9 1.6 3.8
Urinorgan C64-68 2.1 3.2 3.9 3.3 3.3 3.6 3.4 3.3 3.1 3.5 3.7
  Njure C64 1.4 1.9 2.6 2.0 2.4 2.6 2.8 2.2 2.6 3.1 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.7 1.2 1.3 1.2 0.9 1.0 0.5 1.1 0.5 0.4 2.3
Öga C69 - 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.2 1.5 2.9 3.0 4.3 3.8 3.6 3.4 3.8 3.4 7.2
Sköldkörtel C73 1.2 0.3 0.8 0.8 0.7 0.4 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.1 0.5 - 0.7 0.2 0.2 0.1 0.8 1.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.2 6.5 5.3 3.7 5.7 5.2 5.3 3.5 2.1 3.0 1.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.5 10.9 10.1 9.0 8.4 8.7 10.4 7.1 5.5 8.8 7.8
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.4 0.9 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.6 1.7 2.9 2.0 3.6 2.3 4.5 2.9 2.4 2.2 3.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.0 - 0.2 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.2 1.2 1.4 2.1 2.1 1.9 2.7 1.5 0.7 1.9 1.3
  Leukemi C91-95 4.9 5.9 4.2 4.2 2.1 3.8 2.2 2.0 1.9 2.4 2.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.0 0.2 0.2 0.2 1.7 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.5 0.7 0.6 0.3 0.2 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - 0.0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 0.2 0.3 - 0.2 0.1 - -
  Basaliom i hud - - - 0.1 - 0.1 - - 0.0 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.