Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 22.1 18.0 14.0 15.2 54.5 40.9 46.5 106.2 97.5 191.3 344.7 791.8 1300 1963 2560 3203 3312 3794 319.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 13.3 10.8 17.7 45.8 52.6 42.3 43.2 47.0 48.6 7.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 2.3 3.1 8.5 18.5 37.6 16.2 0.8
  Tunga C02 - - - - - - - - - 2.7 5.4 2.5 2.3 15.5 8.5 - - - 1.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.7 - 2.5 18.3 15.5 12.7 24.7 9.4 - 2.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 2.7 2.7 - 2.3 - - - - 16.2 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 5.3 2.7 12.6 20.6 18.5 12.7 - - 16.2 2.7
Matsmältningsorgan C15-26 3.7 - - - - - 6.6 3.3 8.9 37.2 80.8 161.9 247.1 361.7 567.0 703.6 649.3 827.0 60.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 5.3 5.4 12.6 27.5 30.9 21.2 30.9 37.6 32.4 4.2
  Magsäck C16 - - - - - - 3.3 - 3.0 - 16.2 17.7 27.5 40.2 76.2 30.9 47.0 81.1 6.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 3.0 2.7 5.4 - 9.2 - 8.5 12.3 18.8 - 1.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.3 - 3.0 5.3 21.5 48.1 54.9 111.3 186.2 234.5 197.6 291.9 17.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 3.3 - 8.0 16.2 50.6 64.1 64.9 114.2 172.8 188.2 64.9 13.3
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.7 - 2.5 - 6.2 - 6.2 - - 0.5
  Lever C22 3.7 - - - - - - - - 8.0 2.7 15.2 25.2 40.2 55.0 80.2 65.9 64.9 6.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.6 6.9 - 8.5 18.5 9.4 32.4 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 5.3 13.5 7.6 29.7 58.7 88.9 111.1 84.7 259.4 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 2.3 9.3 8.5 6.2 - - 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 3.3 8.9 18.6 37.7 96.1 146.4 213.3 245.4 438.2 404.6 470.2 33.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 5.3 8.1 12.6 16.0 34.0 16.9 30.9 9.4 16.2 3.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 3.3 8.9 13.3 29.6 83.5 130.4 176.2 224.2 407.4 385.8 454.0 29.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - 0.1
Ben C40-41 - - - - 6.8 - - - 8.9 - - - - - 4.2 - 9.4 - 1.2
Hudmelanom C43 - - - - 3.4 6.8 6.6 - 14.8 15.9 32.3 65.8 38.9 55.6 122.7 49.4 94.1 32.4 14.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - 6.6 3.0 5.3 10.8 22.8 18.3 89.6 160.8 216.0 348.2 567.5 15.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.7 - 13.7 18.5 4.2 12.3 9.4 - 1.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - 2.3 - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 - 3.3 6.6 3.0 - 2.7 5.1 11.4 9.3 12.7 12.3 9.4 32.4 2.7
Bröst C50 - - - - - 3.4 - - - 2.7 - - 4.6 3.1 - - - - 0.7
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 6.8 10.2 16.6 16.6 3.0 39.8 80.8 263.1 508.0 847.0 939.3 1055 875.1 745.9 103.7
  Prostata C61 - - - - - - - 3.3 3.0 34.5 78.1 260.6 505.7 840.8 926.6 1049 856.3 729.7 99.2
  Testikel C62 - - - - 6.8 10.2 16.6 13.3 - - 2.7 2.5 - 3.1 - - - - 3.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 5.3 - - 2.3 3.1 12.7 6.2 18.8 16.2 1.0
Urinorgan C64-68 7.4 3.6 - - - 3.4 - 3.3 14.8 26.6 32.3 78.4 119.0 136.0 207.3 308.6 432.8 502.7 29.7
  Njure C64 7.4 3.6 - - - - - 3.3 5.9 10.6 10.8 30.4 48.1 46.4 46.5 74.1 131.7 113.5 10.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 3.4 - - 8.9 15.9 21.5 48.1 70.9 89.6 160.8 234.5 301.1 389.2 19.3
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.3 3.1 - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 7.2 7.0 6.1 13.6 - 6.6 26.5 8.9 10.6 10.8 22.8 36.6 21.6 29.6 49.4 28.2 32.4 11.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - 3.3 3.0 2.7 - 5.1 6.9 15.5 8.5 24.7 - - 1.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.6 - - - - - - - - - - - 3.1 - - - - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 3.4 - - - 3.0 - 5.4 10.1 9.2 12.4 38.1 43.2 75.3 113.5 4.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.1 3.6 7.0 9.1 17.0 17.0 6.6 36.5 17.7 18.6 37.7 43.0 89.2 120.6 177.7 246.9 329.3 421.6 31.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - 6.1 6.8 10.2 3.3 10.0 - 8.0 - 5.1 4.6 6.2 4.2 6.2 18.8 16.2 4.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.7 - 3.5 - 6.8 3.4 3.3 19.9 3.0 8.0 13.5 17.7 38.9 71.1 97.3 104.9 150.6 48.6 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 4.2 6.2 - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 3.4 - - - 8.9 - 5.4 7.6 22.9 12.4 12.7 49.4 18.8 129.7 4.2
  Leukemi C91-95 7.4 3.6 3.5 3.0 - 3.4 - 6.6 3.0 2.7 13.5 10.1 16.0 18.5 33.8 37.0 103.5 162.2 7.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 2.7 - 2.3 9.3 25.4 18.5 28.2 64.9 1.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.0 - 2.7 2.5 4.6 3.1 - 24.7 9.4 - 1.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - 6.6 10.0 38.4 58.4 70.0 73.4 247.1 405.0 698.1 857.9 1204 1232 70.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.