Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.6 3.5 3.0 3.4 10.2 13.3 10.0 26.6 39.8 123.9 204.9 405.0 636.8 918.1 1389 1760 2335 109.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - 3.4 - - 3.0 2.7 8.1 10.1 22.9 21.6 21.2 18.5 9.4 32.4 3.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - 3.4 - - 3.0 - - 2.5 - 3.1 - - - - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 4.6 9.3 4.2 12.3 - - 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 4.6 3.1 - - - 16.2 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 2.7 8.1 7.6 13.7 6.2 16.9 6.2 9.4 16.2 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 3.3 - 8.9 10.6 40.4 75.9 137.3 219.5 330.0 438.2 526.9 583.8 35.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 5.3 - 15.2 18.3 18.5 16.9 37.0 28.2 16.2 3.1
  Magsäck C16 - - - - - - 3.3 - 3.0 - 10.8 12.6 27.5 37.1 55.0 43.2 28.2 64.9 5.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 5.4 - - 3.1 8.5 6.2 18.8 - 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 3.0 2.7 5.4 17.7 16.0 34.0 63.5 74.1 150.6 129.7 6.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 3.0 - 2.7 7.6 20.6 21.6 50.8 61.7 131.7 64.9 4.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.7 5.4 5.1 27.5 30.9 55.0 67.9 65.9 48.6 5.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 5.1 4.6 3.1 8.5 18.5 - 16.2 0.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 10.8 12.6 22.9 58.7 67.7 117.3 103.5 243.2 8.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 12.4 4.2 6.2 - - 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 8.9 10.6 26.9 65.8 107.5 166.9 198.9 388.8 423.4 389.2 26.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 2.7 2.5 4.6 15.5 12.7 - 18.8 16.2 1.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 8.9 10.6 24.2 63.2 103.0 148.4 181.9 388.8 395.2 373.0 24.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - 2.7 2.7 - - - - - - 16.2 0.4
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - 12.6 9.2 24.7 42.3 - 18.8 32.4 2.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 2.3 - 8.5 - - 48.6 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.7 - 4.6 12.4 4.2 18.5 9.4 - 1.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - 3.4 - - - - 2.7 10.1 2.3 3.1 4.2 6.2 - 32.4 1.3
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 2.3 - - 6.2 9.4 - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 2.7 2.5 25.2 58.7 118.5 185.2 291.7 567.5 11.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.7 2.5 25.2 58.7 114.2 179.0 291.7 567.5 11.4
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - 4.2 6.2 - - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 5.3 16.2 7.6 25.2 37.1 63.5 104.9 188.2 275.7 8.2
  Njure C64 - - - - - - - - - 5.3 8.1 2.5 13.7 18.5 29.6 30.9 84.7 64.9 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 8.1 5.1 11.4 18.5 33.8 74.1 103.5 210.8 4.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - 4.2 6.2 - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 3.4 6.6 3.3 3.0 5.3 8.1 7.6 13.7 12.4 8.5 30.9 28.2 32.4 3.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 9.3 4.2 - - - 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - - 9.2 9.3 29.6 30.9 47.0 48.6 2.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 3.5 3.0 3.4 - 3.3 6.6 3.0 2.7 13.5 12.6 43.5 61.8 80.4 154.3 207.0 275.7 12.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 2.3 - 4.2 - - 16.2 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 3.3 - 3.0 - 5.4 2.5 20.6 37.1 25.4 55.5 94.1 64.9 4.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 3.4 - - - - 2.7 2.7 2.5 4.6 18.5 12.7 49.4 9.4 81.1 2.6
  Leukemi C91-95 - - 3.5 3.0 - - - 3.3 - - 2.7 5.1 11.4 3.1 29.6 24.7 84.7 64.9 3.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 3.3 - - 2.7 - - 3.1 8.5 6.2 18.8 48.6 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 2.5 4.6 - - 18.5 - - 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.