Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 31.1 11.2 14.0 31.0 32.0 50.4 95.4 149.1 206.3 402.8 527.7 773.2 976.7 1277 1345 1569 1909 1951 263.3
Mun och svalg C00-14 - - 3.5 - - - - - - 8.3 5.3 2.4 6.5 14.0 20.5 25.0 30.1 21.6 2.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 5.0 - 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - 10.0 - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.8 - - 6.5 5.6 3.4 12.5 15.1 16.2 0.9
  Spottkörtel C07-08 - - 3.5 - - - - - - 2.8 - - - - 3.4 - - 5.4 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 2.8 2.7 2.4 - 8.4 13.7 8.3 - - 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 7.1 17.3 30.3 33.1 37.3 86.2 154.4 204.0 279.9 379.7 502.4 625.3 37.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.4 - 11.2 - 12.5 10.0 32.3 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - 3.5 6.9 - 2.8 2.7 9.6 10.9 14.0 27.3 29.2 35.2 59.3 3.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 8.3 2.7 - 8.7 5.6 3.4 - 15.1 - 1.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 6.9 12.1 19.3 8.0 28.7 37.0 72.7 71.7 146.0 175.8 172.5 12.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 9.1 - 13.3 16.8 28.3 47.5 44.4 54.2 90.4 97.0 6.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - 2.7 2.4 10.9 - - - - 5.4 0.7
  Lever C22 - - - - - - - - - - 2.7 2.4 6.5 5.6 20.5 45.9 40.2 48.5 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 3.5 - 6.1 - 2.7 4.8 13.1 5.6 30.7 8.3 30.1 48.5 2.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.5 3.0 2.8 2.7 16.8 37.0 39.1 81.9 70.9 95.4 140.1 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 2.4 2.2 2.8 - 12.5 10.0 21.6 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.6 3.5 3.5 6.1 5.5 16.0 26.3 76.1 89.4 58.0 91.8 75.4 97.0 11.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.4 2.2 - - - 5.0 5.4 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 2.4 - - - - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.6 3.5 3.5 6.1 5.5 16.0 21.5 74.0 89.4 58.0 87.6 70.3 80.9 11.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - 5.4 0.1
Ben C40-41 - - - - - 3.6 - - - - - 2.4 - - - - 5.0 - 0.4
Hudmelanom C43 - - 3.5 - - - 10.6 6.9 15.2 27.6 24.0 21.5 19.6 67.1 44.4 70.9 65.3 64.7 11.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 3.5 - - 2.8 2.7 4.8 28.3 53.1 54.6 121.0 276.3 296.5 8.6
Mesoteliom C45 - - - 3.1 - - - - - 2.8 - - - - - 8.3 5.0 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 6.2 - - - - 3.0 5.5 2.7 4.8 6.5 5.6 6.8 12.5 20.1 16.2 2.3
Bröst C50 - - - - - 3.6 24.7 45.1 78.9 212.4 290.5 349.5 395.9 461.1 382.3 333.8 296.4 242.6 93.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 7.1 14.4 10.6 13.9 27.3 27.6 56.0 122.1 84.8 170.5 187.7 196.1 140.7 134.8 29.8
  Livmoderhals C53 - - - - 7.1 10.8 10.6 10.4 15.2 2.8 2.7 7.2 - 5.6 3.4 8.3 10.0 5.4 4.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 3.5 3.0 13.8 34.6 67.0 41.3 106.2 95.6 121.0 65.3 64.7 14.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 6.1 8.3 13.3 23.9 34.8 41.9 51.2 37.5 35.2 32.3 6.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 3.6 - - 3.0 2.8 5.3 23.9 8.7 16.8 37.5 29.2 30.1 27.0 4.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 3.5 3.0 5.5 18.7 26.3 60.9 47.5 95.6 96.0 130.6 107.8 10.6
  Njure C64 - - - - - - - - 3.0 5.5 16.0 16.8 43.5 36.3 44.4 58.4 80.4 48.5 6.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 3.5 - - 2.7 9.6 17.4 11.2 51.2 37.5 50.2 59.3 3.7
Öga C69 3.9 - - - - - - - - 2.8 - - 2.2 - - - - - 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11.7 7.5 3.5 6.2 - 18.0 7.1 13.9 9.1 13.8 24.0 55.1 41.3 30.7 47.8 25.0 40.2 37.7 14.7
Sköldkörtel C73 - - 3.5 6.2 - 7.2 14.1 27.7 15.2 19.3 24.0 23.9 4.4 25.2 20.5 8.3 15.1 10.8 9.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - 3.0 - - - - - 6.8 4.2 - - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 3.9 - - - - - 3.5 3.5 - 2.8 2.7 12.0 15.2 25.2 34.1 37.5 55.3 91.6 4.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.7 3.7 - 9.3 24.9 - 10.6 13.9 15.2 33.1 24.0 35.9 80.5 83.8 105.8 158.5 251.2 204.8 23.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - 3.1 14.2 - 3.5 - - - - - 2.2 - - 4.2 - - 1.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.9 - - 3.1 3.6 - 7.1 6.9 3.0 22.1 13.3 12.0 45.7 36.3 44.4 79.3 105.5 53.9 9.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 5.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.8 5.3 9.6 13.1 14.0 13.7 29.2 45.2 53.9 2.8
  Leukemi C91-95 7.8 3.7 - 3.1 7.1 - - 6.9 6.1 8.3 2.7 12.0 15.2 33.5 30.7 20.9 65.3 53.9 7.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 3.0 - 2.7 - 2.2 - 17.1 8.3 10.0 16.2 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.0 - - 2.4 2.2 - - 8.3 20.1 27.0 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 9.1 19.3 26.7 33.5 28.3 36.3 34.1 12.5 5.0 16.2 7.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 53.3 165.5 162.4 149.1 63.7 41.4 26.7 23.9 10.9 2.8 6.8 - - - 45.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 10.8 - 17.3 3.0 8.3 16.0 14.4 6.5 11.2 17.1 8.3 25.1 16.2 5.2
  Basaliom i hud - - - - 3.6 - 14.1 27.7 45.5 74.5 101.3 138.8 250.2 402.4 477.9 625.8 889.2 910.9 67.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.