Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 7.8 3.7 - 3.1 7.1 7.2 14.1 17.3 33.4 52.4 109.3 179.5 271.9 408.0 532.5 713.4 974.6 1261 74.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 5.3 7.2 - 2.8 6.8 12.5 25.1 16.2 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 5.4 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 2.7 2.4 - - - - 5.0 - 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - 2.8 6.8 8.3 15.1 10.8 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 2.7 4.8 - - - 4.2 - - 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 7.1 3.5 - 13.8 16.0 59.8 91.4 109.0 150.2 217.0 356.7 528.2 21.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 7.2 4.4 8.4 3.4 12.5 20.1 27.0 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - 3.5 - - 2.8 2.7 4.8 10.9 14.0 17.1 37.5 35.2 64.7 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.2 2.8 6.8 - 20.1 - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 8.3 2.7 14.4 15.2 19.6 20.5 33.4 85.4 113.2 4.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 2.7 7.2 10.9 11.2 10.2 25.0 25.1 59.3 2.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.4 2.2 - - 4.2 - 10.8 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 2.4 6.5 2.8 13.7 29.2 30.1 43.1 1.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 3.5 - - - 2.7 4.8 6.5 11.2 13.7 4.2 35.2 53.9 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.5 - 2.8 5.3 14.4 30.5 36.3 64.9 66.8 95.4 134.8 6.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 2.4 2.2 2.8 - 4.2 10.0 21.6 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.6 - 3.5 3.0 - 16.0 12.0 54.4 72.7 58.0 75.1 70.3 80.9 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.6 - 3.5 3.0 - 16.0 12.0 54.4 69.9 58.0 70.9 65.3 70.1 8.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - 5.4 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - 2.7 - - 8.4 6.8 8.3 10.0 27.0 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - - 5.0 21.6 0.2
Mesoteliom C45 - - - - 3.6 - - - - - - - - 2.8 - - 10.0 - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 3.1 3.6 - - - 3.0 2.8 - - 4.4 2.8 3.4 8.3 5.0 10.8 1.4
Bröst C50 - - - - - - - 3.5 15.2 13.8 37.3 35.9 52.2 69.9 78.5 116.8 125.6 129.4 13.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 3.6 - - 3.0 5.5 16.0 33.5 19.6 55.9 109.2 104.3 85.4 113.2 9.6
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - 4.8 - 2.8 - 4.2 10.0 5.4 0.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 2.7 7.2 2.2 8.4 27.3 29.2 30.1 32.3 1.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.8 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - 3.0 2.8 8.0 12.0 17.4 44.7 68.3 50.1 30.1 32.3 5.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 3.6 - - - 2.8 5.3 9.6 - - 13.7 20.9 15.1 32.3 1.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 2.7 2.4 13.1 22.4 34.1 33.4 70.3 75.5 3.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - 2.7 2.4 13.1 19.6 17.1 20.9 35.2 43.1 2.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 2.8 17.1 12.5 35.2 32.3 0.9
Öga C69 - - - - - - - - - 2.8 - - - - - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.9 - - - - - 3.5 6.9 6.1 11.0 8.0 12.0 10.9 11.2 10.2 25.0 45.2 21.6 4.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 2.4 - 2.8 6.8 8.3 - - 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - 3.0 - - - 2.2 - 3.4 4.2 - - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 4.8 8.7 8.4 20.5 25.0 45.2 80.9 2.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3.9 3.7 - - - - 3.5 - - 2.8 5.3 9.6 15.2 36.3 44.4 75.1 120.6 156.3 6.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 3.5 - - - - 7.2 8.7 14.0 20.5 37.5 60.3 32.3 2.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 2.4 4.4 5.6 10.2 20.9 20.1 43.1 1.2
  Leukemi C91-95 3.9 3.7 - - - - - - - 2.8 2.7 - 2.2 14.0 3.4 4.2 30.1 59.3 2.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 2.7 - - 2.8 6.8 4.2 5.0 5.4 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 4.2 5.0 16.2 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 2.4 - - - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.