Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 711 93.1 2.0 2.1 0.5 2.4
Mun och svalg C00-14 16 98.7 - 1.3 - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 5 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 75.0 - 25.0 - -
  Svalg C01,C09-14 5 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 142 89.8 1.6 4.9 1.1 2.5
  Matstrupe C15 9 93.6 - 2.1 - 4.3
  Magsäck C16 15 98.6 - - - 1.4
  Tunntarm C17 3 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 42 98.1 - 0.9 0.5 0.5
  Ändtarm C19-20 32 98.1 - - 0.6 1.3
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 14 80.6 1.4 12.5 1.4 4.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 78.6 - 14.3 - 7.1
  Bukspottkörtel C25 21 58.5 9.4 19.8 4.7 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 100.0 - - - -
Andningsorgan C30-39 79 83.6 8.6 4.0 0.3 3.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 8 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 71 82.5 9.6 4.2 0.3 3.4
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 28 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 40 99.5 0.5 - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 87.5 - 8.3 - 4.2
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 239 99.7 - - 0.2 0.2
  Prostata C61 233 99.7 - - 0.2 0.2
  Testikel C62 3 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 67 94.3 0.9 1.5 0.6 2.7
  Njure C64 21 90.6 - 2.8 - 6.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 46 96.1 1.3 0.9 0.9 0.9
Öga C69 0 50.0 50.0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 89.2 - 3.6 - 7.2
Sköldkörtel C73 4 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 74.5 - 12.8 2.1 10.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 59 80.1 7.4 2.0 0.7 9.8
  Hodgkin lymfom C81 5 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 99.2 0.8 - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 50.0 50.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 56.8 11.4 11.4 2.3 18.2
  Leukemi C91-95 13 68.7 19.4 1.5 - 10.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 52.4 9.5 - - 38.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 36.4 - - 9.1 54.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 168 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.