Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 654 92.2 2.0 2.5 0.7 2.6
Mun och svalg C00-14 7 97.3 - - 2.7 -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 75.0 - - 25.0 -
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 122 84.6 2.0 7.2 1.5 4.7
  Matstrupe C15 3 93.8 - 6.3 - -
  Magsäck C16 10 96.2 - 3.8 - -
  Tunntarm C17 3 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 39 92.3 - 4.1 0.5 3.1
  Ändtarm C19-20 21 97.2 - - 0.9 1.9
  Anus C21 2 75.0 12.5 - 12.5 -
  Lever C22 8 90.2 - 4.9 4.9 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 72.5 - 15.0 - 12.5
  Bukspottkörtel C25 26 59.4 8.6 19.5 2.3 10.2
  Andra matsmältningsorgan C26 2 66.7 - - 8.3 25.0
Andningsorgan C30-39 33 85.3 7.4 3.7 0.6 3.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 31 86.5 7.7 2.6 0.6 2.6
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 25 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 38 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 96.0 - - - 4.0
Bröst C50 204 99.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 72 96.1 1.4 0.8 0.8 0.8
  Livmoderhals C53 6 96.6 - 3.4 - -
  Livmoderkropp C54 37 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - 100.0
  Äggstock C56 18 87.5 5.7 1.1 3.4 2.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 11 98.1 - 1.9 - -
Urinorgan C64-68 33 92.7 - 3.0 1.8 2.4
  Njure C64 20 89.1 - 5.0 2.0 4.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 98.4 - - 1.6 -
Öga C69 1 33.3 - 66.7 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 86.3 - 8.1 - 5.6
Sköldkörtel C73 14 97.2 2.8 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 68.5 9.6 9.6 2.7 9.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 79.7 8.7 1.4 1.0 9.1
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 99.2 - - 0.8 -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 33.3 33.3 - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 58.3 10.4 8.3 2.1 20.8
  Leukemi C91-95 15 69.3 21.3 - 1.3 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 53.3 13.3 - - 33.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 64.3 7.1 - - 28.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 15 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 43 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 97.8 - 2.2 - -
  Basaliom i hud 209 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.