Prostata 234 31.6 92.7
Lunga, luftstrupe 85 11.5 34.0
Urinblåsa och urinvägar3 43 5.8 16.3
Tjocktarm 40 5.4 16.5
Hud, ej-melanom2 37 5.0 14.1
Ändtarm 29 3.9 11.3
Hudmelanom 29 3.9 15.6
Njure 29 3.9 12.7
Non-Hodgkin lymfom 24 3.2 13.3
Hjärna, centrala nervsystemet 21 2.8 13.9
Alla cancerformer2 740 100.0 318.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.