Lunga, luftstrupe 63 23.3 25.7
Prostata 30 11.1 10.5
Bukspottkörtel 19 7.0 7.4
Tjocktarm 15 5.6 6.0
Magsäck 14 5.2 5.0
Ändtarm 13 4.8 4.6
Njure 13 4.8 5.0
Urinblåsa och urinvägar3 12 4.4 3.8
Hudmelanom 11 4.1 4.0
Non-Hodgkin lymfom 11 4.1 3.9
Alla cancerformer2 270 100.0 103.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.