Bröst 220 30.9 99.0
Livmoderkropp 48 6.7 16.2
Hud, ej-melanom2 40 5.6 8.4
Lunga, luftstrupe 36 5.1 9.9
Tjocktarm 35 4.9 10.4
Hudmelanom 31 4.4 13.8
Bukspottkörtel 29 4.1 7.0
Non-Hodgkin lymfom 28 3.9 10.0
Hjärna, centrala nervsystemet 28 3.9 21.0
Njure 21 2.9 7.0
Alla cancerformer2 712 100.0 284.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.