Lunga, luftstrupe 36 14.5 12.5
Bröst 32 12.9 10.6
Bukspottkörtel 29 11.7 6.6
Tjocktarm 15 6.0 4.2
Hjärna, centrala nervsystemet 13 5.2 7.2
Äggstock 10 4.0 3.6
Urinblåsa och urinvägar3 9 3.6 2.3
Livmoderkropp 9 3.6 2.4
Non-Hodgkin lymfom 8 3.2 3.1
Ändtarm 8 3.2 2.2
Alla cancerformer2 248 100.0 78.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.