Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 711 34.3 2.8 4.8 20.7 4.5 3.4 29.6
Mun och svalg C00-14 16 17.9 - 25.6 17.9 5.1 7.7 25.6
  Läpp C00 2 66.7 - 8.3 - - - 25.0
  Tunga C02 2 8.3 - 25.0 8.3 - 16.7 41.7
  Annan muncancer C03-06 5 17.4 - 13.0 21.7 13.0 8.7 26.1
  Spottkörtel C07-08 1 25.0 - - 25.0 - 25.0 25.0
  Svalg C01,C09-14 5 - - 48.1 25.9 3.7 3.7 18.5
Matsmältningsorgan C15-26 142 13.0 8.3 13.8 32.6 7.1 5.8 19.4
  Matstrupe C15 9 4.3 - 12.8 27.7 2.1 8.5 44.7
  Magsäck C16 15 9.6 - 8.2 42.5 8.2 8.2 23.3
  Tunntarm C17 3 - - 28.6 64.3 - 7.1 -
  Tjocktarm C18 42 14.6 17.9 21.2 30.7 7.1 1.4 7.1
  Ändtarm C19-20 32 21.5 12.0 17.7 30.4 6.3 0.6 11.4
  Anus C21 1 20.0 - - 20.0 - 20.0 40.0
  Lever C22 14 16.7 - 1.4 18.1 4.2 11.1 48.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 7.1 7.1 14.3 35.7 14.3 7.1 14.3
  Bukspottkörtel C25 21 3.8 0.9 5.7 41.5 10.4 13.2 24.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 28.6 28.6 28.6 14.3
Andningsorgan C30-39 79 13.6 1.5 5.5 37.3 7.3 5.5 29.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 8 43.6 10.3 5.1 25.6 - 2.6 12.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 71 10.4 0.6 5.6 38.9 8.2 5.9 30.4
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 28.6 - - 14.3 14.3 - 42.9
Hudmelanom C43 28 34.8 - 8.0 6.5 - 7.2 43.5
Hud, ej-melanom C44 40 53.5 - - 0.5 0.5 1.0 44.5
Mesoteliom C45 3 17.6 - - 41.2 5.9 5.9 29.4
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 100.0 - - -
Bindvävnad C48-49 5 33.3 - - 8.3 - 8.3 50.0
Bröst C50 1 - - 20.0 20.0 - 40.0 20.0
Manliga könsorgan C60-63 239 51.6 1.8 0.7 6.9 1.2 0.8 37.2
  Prostata C61 233 51.6 1.7 0.5 7.0 1.2 0.6 37.4
  Testikel C62 3 58.8 - 5.9 - - - 35.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 36.4 9.1 9.1 9.1 - 18.2 18.2
Urinorgan C64-68 67 48.1 3.6 1.8 13.1 5.4 2.7 25.4
  Njure C64 21 32.1 6.6 - 25.5 9.4 1.9 24.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 46 55.5 2.2 2.6 7.4 3.5 3.1 25.8
Öga C69 0 50.0 - - - 50.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 4 42.1 - 5.3 5.3 5.3 10.5 31.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - 50.0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 - - 2.1 34.0 27.7 21.3 14.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 59 7.1 - 0.7 59.9 8.8 1.7 21.9
  Hodgkin lymfom C81 5 4.0 - 4.0 48.0 - 4.0 40.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 15.7 - 0.8 40.2 1.6 3.1 38.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 - - - 75.0 13.6 - 11.4
  Leukemi C91-95 13 - - - 91.0 9.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 61.9 33.3 - 4.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 54.5 45.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 168 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.