Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 654 36.3 2.0 13.6 20.2 4.6 6.1 17.3
Mun och svalg C00-14 7 21.6 8.1 21.6 10.8 - 13.5 24.3
  Läpp C00 0 50.0 - - - - - 50.0
  Tunga C02 1 33.3 - 33.3 - - - 33.3
  Annan muncancer C03-06 3 18.8 6.3 18.8 12.5 - 12.5 31.3
  Spottkörtel C07-08 1 25.0 25.0 - - - 50.0 -
  Svalg C01,C09-14 2 16.7 8.3 33.3 16.7 - 8.3 16.7
Matsmältningsorgan C15-26 122 13.6 7.5 11.6 32.4 8.3 7.4 19.3
  Matstrupe C15 3 6.3 - - 25.0 - 6.3 62.5
  Magsäck C16 10 11.5 - 11.5 40.4 5.8 5.8 25.0
  Tunntarm C17 3 7.1 7.1 28.6 14.3 14.3 14.3 14.3
  Tjocktarm C18 39 15.5 13.4 16.5 35.1 8.2 2.1 9.3
  Ändtarm C19-20 21 20.6 12.1 15.0 26.2 7.5 2.8 15.9
  Anus C21 2 37.5 - 25.0 - - 12.5 25.0
  Lever C22 8 19.5 2.4 - 22.0 4.9 12.2 39.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 12.5 5.0 12.5 27.5 5.0 20.0 17.5
  Bukspottkörtel C25 26 5.5 2.3 4.7 38.3 14.1 11.7 23.4
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 50.0 - 25.0 25.0
Andningsorgan C30-39 33 9.2 0.6 9.8 36.2 7.4 10.4 26.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 25.0 - - 75.0 - - -
  Struphuvud C32 0 - - - 100.0 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 31 9.0 0.6 10.3 34.8 7.7 11.0 26.5
  Mediastinum C38 0 - - - 50.0 - - 50.0
Ben C40-41 1 33.3 - - - - - 66.7
Hudmelanom C43 25 41.7 0.8 9.4 3.9 0.8 3.1 40.2
Hud, ej-melanom C44 38 54.2 - 1.6 0.5 - - 43.8
Mesoteliom C45 1 20.0 - - 40.0 - - 40.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 8.0 4.0 - 28.0 8.0 8.0 44.0
Bröst C50 204 49.6 - 30.0 3.5 1.0 5.9 10.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 72 46.5 0.6 5.3 28.1 1.9 7.5 10.0
  Livmoderhals C53 6 44.8 - 6.9 31.0 - - 17.2
  Livmoderkropp C54 37 69.5 0.5 1.6 13.9 1.1 4.8 8.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 18 15.9 1.1 1.1 60.2 3.4 8.0 10.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 11 18.5 - 24.1 24.1 3.7 20.4 9.3
Urinorgan C64-68 33 40.2 4.9 1.2 18.3 11.6 6.1 17.7
  Njure C64 20 33.7 5.9 - 24.8 14.9 5.9 14.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 13 50.8 3.2 3.2 7.9 6.3 6.3 22.2
Öga C69 1 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 99.2 - - 0.8 - - -
Sköldkörtel C73 14 43.1 2.8 8.3 9.7 2.8 5.6 27.8
Andra endokrina körtlar C74-75 1 50.0 - - 50.0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 - - 1.4 46.6 17.8 24.7 9.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 7.0 - 0.3 61.2 11.2 2.1 18.2
  Hodgkin lymfom C81 2 12.5 - - 25.0 - 12.5 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 15.4 - 0.8 36.6 4.9 4.1 38.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 - - - 81.3 16.7 - 2.1
  Leukemi C91-95 15 - - - 84.0 16.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 80.0 20.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 - - - 78.6 21.4 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 15 97.4 - - - - 1.3 1.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 43 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 91.3 - - 2.2 - 2.2 4.3
  Basaliom i hud 209 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.