Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 585 2335 3745 5049
Mun och svalg C00-14 13 45 77 114
  Läpp C00 1 10 17 32
  Tunga C02 5 8 11 17
  Annan muncancer C03-06 3 14 23 27
  Spottkörtel C07-08 2 2 5 10
  Svalg C01,C09-14 2 11 21 28
Matsmältningsorgan C15-26 92 328 469 631
  Matstrupe C15 7 14 19 19
  Magsäck C16 9 18 26 49
  Tunntarm C17 2 7 9 13
  Tjocktarm C18 31 137 196 267
  Ändtarm C19-20 24 107 167 225
  Anus C21 1 4 4 4
  Lever C22 10 18 22 24
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 7 9
  Bukspottkörtel C25 4 16 17 19
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2
Andningsorgan C30-39 48 101 130 167
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 3
  Struphuvud C32 6 23 33 49
  Lunga, luftstrupe C33-34 42 78 96 114
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 1 5 7 16
Hudmelanom C43 28 121 188 295
Hud, ej-melanom C44 32 166 234 294
Mesoteliom C45 4 4 5 6
Autonoma nervsystemet C47 - - - 5
Bindvävnad C48-49 4 17 25 43
Bröst C50 1 5 9 12
Manliga könsorgan C60-63 231 1048 1835 2256
  Prostata C61 227 1026 1787 2157
  Testikel C62 4 16 39 87
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 6 9 12
Urinorgan C64-68 58 226 340 495
  Njure C64 22 66 98 160
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 36 160 242 335
Öga C69 - - 2 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 59 105 202
Sköldkörtel C73 4 15 26 51
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 17 22 32
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 178 271 415
  Hodgkin lymfom C81 5 20 30 68
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 21 84 127 180
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 6 7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 26 31 37
  Leukemi C91-95 10 35 64 108
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 9 11 12
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 2 2 3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 181 780 1283 1895
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.