Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 579 2281 3738 6461
Mun och svalg C00-14 7 24 50 73
  Läpp C00 - 1 6 8
  Tunga C02 - 1 9 16
  Annan muncancer C03-06 3 10 17 23
  Spottkörtel C07-08 - 3 6 12
  Svalg C01,C09-14 4 9 12 14
Matsmältningsorgan C15-26 74 269 450 701
  Matstrupe C15 2 3 5 8
  Magsäck C16 7 18 34 54
  Tunntarm C17 4 9 13 17
  Tjocktarm C18 29 123 213 356
  Ändtarm C19-20 14 70 125 197
  Anus C21 1 5 8 10
  Lever C22 7 12 13 13
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 11 16 20
  Bukspottkörtel C25 7 16 20 23
  Andra matsmältningsorgan C26 - 2 3 3
Andningsorgan C30-39 13 48 62 74
  Näsa, bihåla C30-31 - 3 3 3
  Struphuvud C32 - 1 3 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 44 56 65
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 2 4 21
Hudmelanom C43 29 113 197 358
Hud, ej-melanom C44 36 152 201 254
Mesoteliom C45 1 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 6
Bindvävnad C48-49 5 15 25 52
Bröst C50 217 934 1541 2690
Kvinnliga könsorgan C51-58 69 263 445 844
  Livmoderhals C53 3 22 46 100
  Livmoderkropp C54 45 161 278 503
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 9
  Äggstock C56 11 50 80 164
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 30 41 68
Urinorgan C64-68 27 105 177 288
  Njure C64 16 62 107 171
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 43 70 117
Öga C69 1 3 7 18
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 86 169 366
Sköldkörtel C73 11 66 120 264
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 28 33 40
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 54 171 254 407
  Hodgkin lymfom C81 3 7 14 39
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 85 134 220
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 25 27 33
  Leukemi C91-95 15 45 64 96
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 5 9 11
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 75 116 155
  Förstadier till cancer i livmoderhals 44 213 368 905
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 41 66 117
  Basaliom i hud 226 960 1641 2624
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.