Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 257 992 1561 2144
Mun och svalg C00-14 6 19 34 50
  Läpp C00 0 3 6 10
  Tunga C02 2 4 6 9
  Annan muncancer C03-06 1 5 9 11
  Spottkörtel C07-08 1 1 3 7
  Svalg C01,C09-14 1 5 9 13
Matsmältningsorgan C15-26 38 132 185 247
  Matstrupe C15 3 6 8 8
  Magsäck C16 3 7 10 18
  Tunntarm C17 1 4 5 7
  Tjocktarm C18 12 52 75 105
  Ändtarm C19-20 10 42 64 83
  Anus C21 0 2 2 2
  Lever C22 4 8 10 11
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 2 7 7 8
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 19 41 53 67
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 1
  Struphuvud C32 2 10 14 20
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 31 38 46
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 1 5 7 13
Hudmelanom C43 15 58 90 137
Hud, ej-melanom C44 12 59 81 104
Mesoteliom C45 2 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 2 10 13 27
Bröst C50 1 3 5 6
Manliga könsorgan C60-63 93 409 695 848
  Prostata C61 89 390 653 770
  Testikel C62 3 16 37 72
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 3 4 6
Urinorgan C64-68 24 97 145 208
  Njure C64 10 33 50 78
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 64 96 130
Öga C69 - - 1 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 42 72 138
Sköldkörtel C73 2 7 14 26
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 10 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 99 153 244
  Hodgkin lymfom C81 4 18 27 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 44 66 93
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 11 13 16
  Leukemi C91-95 5 21 39 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 2 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 71 295 482 703
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.