Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 246 938 1521 2450
Mun och svalg C00-14 3 10 19 26
  Läpp C00 - 0 1 2
  Tunga C02 - 0 3 5
  Annan muncancer C03-06 1 3 5 6
  Spottkörtel C07-08 - 3 5 7
  Svalg C01,C09-14 2 4 5 5
Matsmältningsorgan C15-26 25 89 144 214
  Matstrupe C15 0 1 1 1
  Magsäck C16 3 8 13 19
  Tunntarm C17 2 5 7 9
  Tjocktarm C18 9 39 65 107
  Ändtarm C19-20 4 22 36 55
  Anus C21 0 2 3 3
  Lever C22 2 3 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 6 7
  Bukspottkörtel C25 2 5 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - 0 1 1
Andningsorgan C30-39 4 17 22 26
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 1
  Struphuvud C32 - 0 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 16 20 23
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 1 2 14
Hudmelanom C43 13 47 87 146
Hud, ej-melanom C44 7 32 43 60
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 6
Bindvävnad C48-49 2 6 11 28
Bröst C50 97 402 640 990
Kvinnliga könsorgan C51-58 24 103 173 284
  Livmoderhals C53 2 19 35 57
  Livmoderkropp C54 14 55 92 145
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 4 18 31 58
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 10 14 20
Urinorgan C64-68 9 34 60 92
  Njure C64 6 21 40 61
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 13 20 30
Öga C69 2 3 5 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 56 99 189
Sköldkörtel C73 9 45 74 138
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 13 17 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 80 124 204
  Hodgkin lymfom C81 3 8 15 29
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 35 54 87
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8 9 11
  Leukemi C91-95 8 24 40 70
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 2 4 4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 6 33 49 64
  Förstadier till cancer i livmoderhals 46 215 355 700
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 22 36 59
  Basaliom i hud 71 287 469 717
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.