Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 246 271 297 319 349 398 458 526 625 687 679
Mun och svalg C00-14 8 7 13 13 9 10 12 14 11 25 8
  Läpp C00 6 4 6 7 5 3 3 3 2 3 1
  Tunga C02 0 0 1 1 1 1 1 2 2 8 3
  Annan muncancer C03-06 - 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2
  Spottkörtel C07-08 1 - 2 1 1 1 1 2 1 2 -
  Svalg C01,C09-14 2 2 3 3 1 3 3 5 4 9 2
Matsmältningsorgan C15-26 71 74 77 83 83 86 94 118 128 135 139
  Matstrupe C15 5 3 4 4 4 4 6 10 10 7 10
  Magsäck C16 30 29 32 26 23 18 15 15 16 14 10
  Tunntarm C17 1 1 1 1 1 1 2 1 3 - 4
  Tjocktarm C18 9 9 11 14 15 22 28 37 34 44 40
  Ändtarm C19-20 10 14 12 14 14 19 19 24 28 33 25
  Anus C21 - - - 0 0 0 0 1 0 - -
  Lever C22 1 3 3 5 6 5 6 7 11 9 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 2 3 4 2 3 3 5 3
  Bukspottkörtel C25 12 14 11 13 15 13 15 20 20 22 29
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 1 3 0 0 0 1 2 1 -
Andningsorgan C30-39 81 82 78 79 79 69 69 67 70 73 64
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 3
  Struphuvud C32 6 6 4 5 4 3 4 5 5 4 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 73 75 74 72 73 64 64 61 64 69 56
  Mediastinum C38 - 1 - 1 1 0 0 1 0 - -
Ben C40-41 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 -
Hudmelanom C43 3 6 8 9 10 12 13 17 24 28 27
Hud, ej-melanom C44 5 8 8 11 13 12 18 21 38 39 50
Mesoteliom C45 0 0 0 1 1 1 3 2 2 5 3
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 0 - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 1 2 1 3 3 3 2 5 5 3
Bröst C50 - - - 0 0 1 1 1 1 1 -
Manliga könsorgan C60-63 20 29 44 47 56 97 137 177 205 225 220
  Prostata C61 19 27 42 44 52 93 134 172 199 214 211
  Testikel C62 1 1 1 3 3 3 3 4 4 8 8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 0 1 1 1 2 2 3 1
Urinorgan C64-68 18 22 25 29 40 48 44 43 51 62 70
  Njure C64 5 9 8 11 16 21 16 16 20 30 27
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 13 14 17 18 24 28 28 27 31 32 43
Öga C69 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 6 7 9 11 10 10 11 17 15 14
Sköldkörtel C73 1 3 2 2 1 2 2 3 2 4 4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 8 7 5 7 8 13 8 9 16 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 22 23 25 33 34 36 39 60 51 65
  Hodgkin lymfom C81 4 2 3 2 2 3 3 2 3 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 7 8 9 14 16 15 16 25 18 25
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 0 0 0 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 2 5 4 5 5 7 8 11 14
  Leukemi C91-95 8 9 8 8 11 8 10 11 15 13 16
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 1 1 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 1 2 3 2 2 7 6 7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 28 35 53 66 64 93 100 109 135 180 161
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.