Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 210 256 300 334 385 436 456 497 567 631 647
Mun och svalg C00-14 4 4 7 4 7 8 5 6 9 8 11
  Läpp C00 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 -
  Tunga C02 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
  Annan muncancer C03-06 1 - 1 1 1 2 1 1 3 3 3
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 3 2 1 1 1 - 2
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 0 1 1 2 - 4
Matsmältningsorgan C15-26 66 79 86 93 95 99 99 104 115 96 132
  Matstrupe C15 5 6 5 4 4 4 3 2 3 4 2
  Magsäck C16 28 26 25 24 20 17 15 13 11 9 17
  Tunntarm C17 - 1 0 2 1 2 1 1 1 2 3
  Tjocktarm C18 10 16 19 23 27 29 31 33 41 35 48
  Ändtarm C19-20 10 13 12 14 13 15 16 16 18 10 29
  Anus C21 - - 0 0 1 1 0 1 0 - 2
  Lever C22 1 2 3 5 5 5 4 7 9 9 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 5 5 6 7 9 8 6 7 5
  Bukspottkörtel C25 7 10 13 14 17 19 17 22 25 20 18
  Andra matsmältningsorgan C26 4 3 2 3 1 1 1 1 1 - 6
Andningsorgan C30-39 7 7 13 16 13 18 20 24 34 54 33
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
  Struphuvud C32 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 6 12 16 12 16 18 23 32 52 32
  Mediastinum C38 0 - 0 - 0 0 1 0 - - -
Ben C40-41 1 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1
Hudmelanom C43 5 8 11 9 9 13 13 13 20 35 20
Hud, ej-melanom C44 6 8 9 12 16 19 21 23 33 39 44
Mesoteliom C45 - 0 0 1 1 0 1 1 1 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 - 0 0 1 -
Bindvävnad C48-49 2 1 2 1 3 3 4 3 2 7 6
Bröst C50 41 51 62 76 96 118 136 149 165 196 180
Kvinnliga könsorgan C51-58 38 43 45 45 51 65 56 63 64 64 76
  Livmoderhals C53 14 9 8 8 5 7 6 6 6 7 9
  Livmoderkropp C54 10 14 21 16 26 31 24 31 29 28 32
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 2 1 0 0 0 1 - - - 2
  Äggstock C56 9 13 12 16 17 22 21 21 23 18 22
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 5 4 4 3 4 4 5 7 11 11
Urinorgan C64-68 6 11 13 17 24 21 19 22 27 30 26
  Njure C64 4 6 9 10 14 12 10 14 16 19 15
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 4 4 7 9 9 9 9 11 11 11
Öga C69 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 6 10 14 17 17 19 20 18 19 24
Sköldkörtel C73 3 3 4 6 4 7 6 9 9 10 13
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 0 1 0 0 1 - 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 9 9 13 12 14 10 14 8 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 24 26 28 32 36 42 48 53 63 58
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 1 2 2 3 4 1 1 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 8 10 8 13 16 18 23 22 22 23
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - 1 0 0 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 5 8 4 5 7 7 8 11 10
  Leukemi C91-95 8 9 8 10 10 10 11 9 13 14 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 2 2 1 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 1 2 2 2 3 7 13 10
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 1 1 3 5 5 5 10 9 15
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7 8 6 10 6 27 27 6 9 9 12
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 3
  Basaliom i hud 33 47 63 84 104 124 122 134 139 165 198
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.