Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 132 149 165 183 191 192 205 200 233 227 224
Mun och svalg C00-14 2 2 2 2 2 2 3 1 3 - 4
  Läpp C00 - - 0 - 0 0 - - 0 - -
  Tunga C02 1 1 0 0 1 1 1 - 1 - -
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 0 - 1 1 0 1 - 3
  Spottkörtel C07-08 - 0 0 1 0 1 1 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 0 0 0 0 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 56 62 67 70 72 65 70 69 73 72 79
  Matstrupe C15 4 5 4 4 3 2 4 2 3 4 4
  Magsäck C16 25 22 22 21 16 14 11 10 9 10 8
  Tunntarm C17 - 0 0 1 1 1 1 1 - - -
  Tjocktarm C18 8 9 12 12 17 13 16 15 16 17 22
  Ändtarm C19-20 6 7 8 7 8 6 9 8 8 8 9
  Anus C21 - - - - 1 1 0 0 0 - 2
  Lever C22 1 2 3 4 4 5 3 6 7 8 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 4 5 4 7 8 7 5 6 8
  Bukspottkörtel C25 6 9 12 14 17 17 17 20 24 19 18
  Andra matsmältningsorgan C26 4 3 1 4 1 0 1 1 1 - 5
Andningsorgan C30-39 5 6 10 12 13 14 19 20 27 39 31
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 - 0 - 1 - 0 - 1
  Struphuvud C32 0 - - 0 1 - 1 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 6 10 12 12 13 16 19 27 38 30
  Mediastinum C38 0 - 0 - 0 0 1 0 - - -
Ben C40-41 1 0 0 - 1 0 1 - - - 1
Hudmelanom C43 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1
Hud, ej-melanom C44 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 -
Mesoteliom C45 - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - - - - - - 1 -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3
Bröst C50 21 20 25 27 25 29 29 33 40 33 25
Kvinnliga könsorgan C51-58 19 19 20 19 24 25 26 26 27 30 22
  Livmoderhals C53 6 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2
  Livmoderkropp C54 2 3 5 3 7 8 5 6 7 8 6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 1 1 0 - 0 0 0 - - -
  Äggstock C56 7 9 9 9 12 12 16 15 14 12 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 3 2 2 2 2 2 3 3 6 4
Urinorgan C64-68 3 6 8 8 10 9 7 8 11 10 9
  Njure C64 2 5 6 5 7 5 5 6 8 7 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2
Öga C69 0 0 0 - 1 0 1 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 4 4 6 6 8 6 5 4 3 8
Sköldkörtel C73 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 0 0 - - 0 0 0 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 8 9 9 11 10 13 7 11 5 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11 16 13 22 19 24 25 26 26 23 24
  Hodgkin lymfom C81 1 2 1 1 1 0 1 0 1 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 5 3 7 7 8 12 11 10 6 9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - 0 - - 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 1 3 5 4 5 3 7 6 7 3
  Leukemi C91-95 5 7 5 8 6 9 7 5 6 8 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 - 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0 - 0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0 0 - 0 - 0 - -
  Basaliom i hud 0 1 0 0 0 0 - 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.