Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 158.1 175.4 187.9 191.9 214.0 231.4 238.4 256.3 267.1 295.7 304.9
Mun och svalg C00-14 2.6 2.2 4.0 2.2 3.1 4.0 2.0 3.0 4.0 2.5 5.1
  Läpp C00 0.4 0.6 1.2 0.4 0.9 1.0 0.5 0.2 0.2 0.9 -
  Tunga C02 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7 1.0 1.0 0.6
  Annan muncancer C03-06 0.4 - 0.6 0.4 0.1 1.2 0.6 0.6 1.2 0.7 0.8
  Spottkörtel C07-08 0.7 0.6 1.0 0.4 1.5 1.2 0.2 0.7 0.4 - 0.9
  Svalg C01,C09-14 0.5 0.5 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 0.8 1.3 - 2.8
Matsmältningsorgan C15-26 46.2 48.7 46.4 45.4 44.3 42.3 40.0 41.7 44.6 30.7 48.9
  Matstrupe C15 3.3 3.0 2.5 1.5 1.6 1.4 1.2 0.6 0.8 1.5 0.5
  Magsäck C16 19.1 16.0 13.5 10.4 9.9 7.5 5.6 5.5 4.3 3.1 5.6
  Tunntarm C17 - 0.4 0.4 1.3 0.7 0.5 0.3 0.5 0.3 1.0 1.1
  Tjocktarm C18 6.8 10.1 10.9 12.3 12.5 12.8 12.9 14.1 17.6 10.5 18.1
  Ändtarm C19-20 7.1 8.0 6.8 7.1 6.4 6.8 7.5 6.5 7.6 2.6 11.7
  Anus C21 - - 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2 - 1.8
  Lever C22 0.9 1.2 2.0 2.3 1.8 1.6 1.6 3.0 3.5 2.8 0.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.5 2.6 2.7 1.9 2.4 3.0 3.7 2.8 2.0 2.3 1.4
  Bukspottkörtel C25 4.5 5.7 6.7 7.2 8.4 7.9 6.6 7.9 8.1 6.9 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 2.9 1.6 0.8 1.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 - 0.8
Andningsorgan C30-39 4.7 4.4 8.1 9.6 7.4 8.4 8.6 10.9 14.1 20.2 15.2
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6
  Struphuvud C32 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.6 0.0 0.2 0.6 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.9 3.9 7.5 9.3 6.6 7.4 7.9 10.4 13.3 19.2 14.7
  Mediastinum C38 0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 - - -
Ben C40-41 1.3 1.3 1.0 0.7 0.8 0.2 0.4 - 0.5 - 3.1
Hudmelanom C43 4.4 5.4 7.8 6.8 5.9 7.5 7.3 7.5 11.1 25.1 11.3
Hud, ej-melanom C44 4.0 4.8 5.0 5.4 5.7 6.6 6.8 6.2 10.3 11.0 11.2
Mesoteliom C45 - 0.3 0.2 0.4 0.7 0.1 0.5 0.6 0.2 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 0.3 0.5 - - - 0.2 - 0.4 0.1 2.0 -
Bindvävnad C48-49 1.6 1.4 1.4 0.7 1.5 1.4 2.3 1.4 1.6 2.4 3.0
Bröst C50 32.1 37.0 42.2 50.2 60.1 72.0 82.2 87.8 88.6 107.0 101.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 28.7 30.0 30.1 27.6 30.8 36.3 30.6 32.8 32.1 32.8 37.2
  Livmoderhals C53 10.7 6.5 5.8 5.2 3.4 5.0 3.7 5.3 4.0 6.5 8.0
  Livmoderkropp C54 7.6 10.1 13.7 10.0 15.2 16.8 14.0 14.5 12.5 15.1 12.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.5 1.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.5 - - - 1.5
  Äggstock C56 7.0 9.0 8.7 10.1 10.5 12.5 10.7 11.0 12.5 7.6 11.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.9 3.2 1.7 2.2 1.6 1.9 1.8 2.0 3.1 3.6 3.3
Urinorgan C64-68 4.3 7.1 8.0 8.5 11.7 9.5 8.9 9.7 10.5 12.0 11.5
  Njure C64 2.8 4.1 6.0 5.6 7.6 6.1 5.0 6.0 6.3 8.4 7.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.5 3.0 2.0 2.9 4.1 3.4 3.9 3.8 4.1 3.6 3.7
Öga C69 0.3 1.2 0.7 0.5 0.8 0.4 0.7 0.4 0.6 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.8 5.1 7.4 9.9 13.1 12.5 13.5 13.8 11.2 12.3 17.7
Sköldkörtel C73 2.9 2.5 3.0 4.0 2.3 5.7 5.1 7.2 7.7 7.7 7.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 0.5 0.5 1.2 0.6 0.1 0.6 - 1.1 0.6 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.6 5.8 5.1 3.8 5.3 4.6 4.8 4.1 4.5 3.4 6.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.1 17.2 16.9 14.8 19.8 19.7 23.9 28.6 24.3 25.9 24.5
  Hodgkin lymfom C81 1.5 2.1 2.3 0.6 2.4 1.4 3.1 4.5 0.5 1.2 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.4 5.3 5.7 4.6 7.6 9.1 8.7 11.7 11.0 7.3 8.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0.1 - - - 0.3 0.1 0.1 0.5 0.1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.5 2.4 2.5 3.5 2.3 1.9 2.9 3.1 3.0 4.6 3.6
  Leukemi C91-95 6.4 6.6 5.6 5.5 6.8 6.3 7.6 7.2 6.0 6.9 3.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.1 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.4 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.9 1.3 2.7 5.3 5.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.4 0.2 0.6 0.9 2.1 3.4 3.6 3.1 5.5 5.0 7.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6.9 7.4 5.3 9.6 6.3 26.9 31.1 6.7 11.3 13.3 15.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 1.1 0.9 1.4 1.6 2.7 2.2 2.8 2.8 4.2 0.8 1.1
  Basaliom i hud 23.9 29.6 38.0 41.9 48.3 58.9 56.1 57.9 55.2 65.0 79.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.