Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 95.7 98.0 94.9 92.2 89.6 85.8 84.2 79.8 86.1 80.8 74.1
Mun och svalg C00-14 1.2 1.5 1.2 1.3 0.4 0.6 1.0 0.2 0.9 - 1.3
  Läpp C00 - - 0.1 - 0.0 0.1 - - 0.0 - -
  Tunga C02 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 - 0.3 - -
  Annan muncancer C03-06 0.2 0.1 0.4 0.1 - 0.2 0.2 0.1 0.3 - 0.9
  Spottkörtel C07-08 - 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 - -
  Svalg C01,C09-14 0.6 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 - 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 39.0 37.0 35.3 31.8 31.0 24.6 25.6 24.2 23.8 22.3 25.3
  Matstrupe C15 2.7 2.8 1.7 1.7 1.3 0.5 1.3 0.4 0.8 1.4 1.1
  Magsäck C16 17.0 13.1 11.7 9.0 7.2 5.8 4.0 4.0 3.2 3.6 2.5
  Tunntarm C17 - 0.3 0.4 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 - - -
  Tjocktarm C18 5.6 5.6 6.1 5.5 6.9 4.7 5.7 5.3 5.1 4.5 7.4
  Ändtarm C19-20 4.5 4.6 4.6 3.2 3.4 2.5 3.6 2.3 2.8 2.2 2.6
  Anus C21 - - - - 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 - 1.8
  Lever C22 0.9 1.2 1.8 2.0 1.6 1.6 1.1 2.2 2.6 2.5 0.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.4 2.2 2.3 1.9 1.6 2.8 2.8 2.3 1.6 1.7 1.9
  Bukspottkörtel C25 4.3 5.7 5.9 6.9 7.7 6.3 6.3 7.2 7.4 6.5 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 2.6 1.7 0.6 1.3 0.4 0.1 0.6 0.2 0.2 - 0.7
Andningsorgan C30-39 3.3 4.2 6.0 6.6 7.0 6.4 7.8 7.7 10.5 12.7 11.9
  Näsa, bihåla C30-31 0.1 0.4 0.2 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.4
  Struphuvud C32 0.3 - - 0.1 0.3 - 0.6 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.8 3.8 5.7 6.5 6.4 6.2 6.9 7.6 10.4 12.1 11.5
  Mediastinum C38 0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 - - -
Ben C40-41 1.1 0.4 0.4 - 0.5 0.4 0.2 - - - 3.1
Hudmelanom C43 0.8 1.7 1.3 2.0 1.2 0.7 0.9 0.5 1.4 0.4 0.8
Hud, ej-melanom C44 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.0 0.3 0.7 -
Mesoteliom C45 - 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 0.6
Autonoma nervsystemet C47 0.3 0.4 0.1 - - - - - - 0.4 -
Bindvävnad C48-49 0.7 1.1 1.0 0.6 0.6 0.8 1.2 0.7 0.6 1.4 0.6
Bröst C50 16.2 14.3 16.4 16.3 13.2 16.0 13.8 15.9 17.6 15.0 9.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 14.0 12.3 12.2 10.3 12.6 12.1 11.6 11.3 10.6 11.9 6.8
  Livmoderhals C53 4.4 2.3 2.4 2.2 1.8 1.2 1.1 1.1 1.7 3.1 0.4
  Livmoderkropp C54 1.3 1.8 2.5 1.6 3.4 3.9 2.3 2.4 2.4 2.1 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.3 0.7 0.4 0.1 - 0.2 0.1 0.1 - - -
  Äggstock C56 5.3 5.7 6.1 5.3 6.8 6.4 7.3 6.8 5.5 5.0 3.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.8 1.7 0.8 1.1 0.6 0.6 0.8 1.0 0.9 1.6 0.6
Urinorgan C64-68 1.9 3.7 4.1 3.1 4.3 3.3 2.9 3.0 3.9 3.3 2.2
  Njure C64 1.3 2.8 3.3 2.3 3.2 2.0 2.1 2.2 2.8 2.9 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.5 0.9 0.8 0.9 1.1 1.3 0.9 0.8 1.1 0.4 0.3
Öga C69 0.3 0.4 0.1 - 0.4 0.2 0.4 0.1 0.2 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.2 3.7 2.8 3.9 3.7 5.2 3.1 2.3 2.8 2.4 2.9
Sköldkörtel C73 1.2 0.6 1.1 0.4 0.6 0.2 0.1 0.3 0.5 0.2 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.1 0.5 0.2 0.6 - - 0.2 0.0 0.7 0.6 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.8 5.3 4.8 4.0 4.0 4.1 4.0 2.6 3.4 1.9 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8.5 10.9 7.5 10.8 9.0 10.6 10.5 10.7 9.0 7.1 5.6
  Hodgkin lymfom C81 0.6 1.6 0.4 0.5 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.3 3.2 1.8 3.5 3.4 3.7 5.0 3.7 3.7 1.3 2.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 0.1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.4 0.9 1.7 2.1 1.9 2.2 1.0 2.6 2.0 2.3 0.5
  Leukemi C91-95 4.0 4.8 3.0 4.4 2.8 4.2 3.4 3.5 2.1 3.2 1.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.1 0.6 0.1 0.5 - 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.1 0.3 0.6 0.2 0.3 0.4 0.2 0.6 0.2 0.1 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0.2 - 0.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0.2 0.2 - 0.2 - 0.0 - -
  Basaliom i hud 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 - 0.0 - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.