Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 49.4 27.8 4.3 22.5 38.7 57.7 61.0 66.7 100.7 191.4 350.9 844.2 1358 1881 2753 3415 4031 4242 336.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 8.1 - 3.6 6.3 21.2 20.2 44.2 25.8 49.5 39.4 29.0 49.5 7.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 2.8 3.7 5.0 19.7 9.7 33.0 0.7
  Tunga C02 - - - - - - - - - 3.1 9.1 5.8 2.8 3.7 14.9 6.6 19.3 - 1.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 4.1 - - - 3.0 2.9 13.8 7.4 5.0 6.6 - 16.5 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 4.1 - - - - 2.9 2.8 3.7 14.9 - - - 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 3.6 3.1 9.1 8.7 22.1 7.4 9.9 6.6 - - 2.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 3.7 - - 4.1 12.5 32.4 37.6 63.5 156.1 289.9 376.1 628.9 742.2 754.0 841.9 65.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - 4.2 - 3.1 6.0 28.9 13.8 11.1 44.6 13.1 58.0 16.5 4.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.2 - 9.4 15.1 11.6 35.9 29.5 54.5 105.1 87.0 115.5 7.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 3.6 3.1 - - 5.5 11.1 - 13.1 9.7 16.5 1.2
  Tjocktarm C18 - - - 3.7 - - 4.1 4.2 14.4 9.4 15.1 46.3 66.3 103.2 212.9 164.2 232.0 313.6 19.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 7.2 9.4 21.2 26.0 77.3 73.7 123.8 210.2 154.7 115.5 14.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - 3.6 - - 17.3 41.4 36.9 54.5 72.2 77.3 82.5 6.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.6 - - - - 3.7 34.7 13.1 19.3 16.5 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.1 6.0 23.1 44.2 103.2 99.0 144.5 96.7 165.1 11.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 5.5 3.7 5.0 6.6 19.3 - 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.6 15.7 21.2 72.3 179.4 247.1 331.8 269.3 464.0 495.2 33.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.9 2.8 - 9.9 - - - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 3.1 6.0 2.9 24.8 18.4 34.7 13.1 9.7 - 3.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.6 12.5 15.1 66.5 151.8 228.6 287.2 256.1 444.6 495.2 30.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - 0.0
Ben C40-41 - 4.6 - - - 4.1 - - - - - - 2.8 - - - 9.7 16.5 1.0
Hudmelanom C43 - 4.6 - - - 12.4 4.1 8.3 14.4 25.1 18.1 34.7 49.7 70.1 74.3 111.7 164.3 165.1 15.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - 4.3 - - - 3.6 3.1 9.1 17.3 35.9 66.4 128.8 256.1 512.3 709.8 16.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 5.8 5.5 14.7 9.9 19.7 19.3 - 1.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 4.9 4.6 - - - - - - - 3.1 3.0 11.6 5.5 11.1 19.8 13.1 19.3 - 3.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - 2.9 - - 9.9 13.1 - - 0.4
Manliga könsorgan C60-63 4.9 - - - 8.6 24.7 16.3 20.8 7.2 34.5 99.8 318.0 444.5 674.8 970.6 1405 1160 1106 108.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - 22.0 99.8 303.6 438.9 671.1 965.7 1392 1141 1106 100.6
  Testikel C62 4.9 - - - 8.6 24.7 16.3 20.8 3.6 9.4 - 8.7 2.8 - - - 9.7 - 6.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 3.6 3.1 - 5.8 2.8 3.7 5.0 13.1 9.7 - 1.1
Urinorgan C64-68 - - - 3.7 - 8.2 - 4.2 10.8 15.7 45.4 78.1 99.4 165.9 257.5 203.6 444.6 462.2 28.9
  Njure C64 - - - 3.7 - - - 4.2 10.8 9.4 27.2 43.4 55.2 73.7 89.1 59.1 154.7 148.6 13.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 8.2 - - - 6.3 18.1 34.7 44.2 92.2 168.4 144.5 290.0 313.6 15.7
Öga C69 - - - - - - - - - - 3.0 2.9 2.8 3.7 5.0 - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14.8 4.6 - 7.5 4.3 4.1 16.3 12.5 10.8 18.8 12.1 26.0 30.4 29.5 39.6 39.4 19.3 33.0 12.3
Sköldkörtel C73 - - - 3.7 - - 4.1 4.2 - 3.1 3.0 5.8 5.5 3.7 9.9 6.6 19.3 - 2.1
Andra endokrina körtlar C74-75 4.9 4.6 - - - - - - - - 3.0 2.9 - 3.7 5.0 - 9.7 - 1.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 3.6 3.1 9.1 14.5 19.3 33.2 29.7 26.3 96.7 99.0 5.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19.8 4.6 4.3 3.7 21.5 4.1 8.1 4.2 10.8 25.1 39.3 75.2 143.5 154.9 183.2 269.3 309.3 264.1 33.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 8.6 - 4.1 - - 6.3 - 2.9 2.8 3.7 5.0 - - - 1.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 4.3 4.1 4.1 4.2 3.6 15.7 15.1 34.7 66.3 70.1 79.2 98.5 96.7 82.5 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 5.5 - - - - - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.1 - 14.5 19.3 22.1 44.6 65.7 58.0 82.5 4.5
  Leukemi C91-95 19.8 4.6 4.3 3.7 8.6 - - - 3.6 - 15.1 20.2 24.8 29.5 29.7 59.1 116.0 66.0 10.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 5.5 - 5.0 19.7 - 33.0 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.6 - 9.1 2.9 19.3 29.5 19.8 26.3 38.7 - 3.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - 8.1 12.5 25.2 62.7 108.9 115.6 287.1 460.9 495.2 886.6 1247 1552 74.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.