Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.9 4.6 - 3.7 4.3 - 4.1 25.0 25.2 53.3 93.8 205.3 461.0 667.4 935.9 1248 1866 2245 111.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 4.2 3.6 3.1 3.0 2.9 11.0 22.1 24.8 - 48.3 16.5 2.8
  Läpp C00 - - - - - - - 4.2 - - - - - - - - 9.7 - 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - 3.6 - - 2.9 - - 9.9 - 9.7 - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 2.8 7.4 5.0 - 9.7 - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 2.8 3.7 5.0 - - - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 3.1 3.0 - 5.5 11.1 5.0 - 19.3 16.5 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.3 14.4 15.7 30.2 80.9 146.3 232.3 321.9 466.3 454.3 627.3 36.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - 4.2 - 3.1 3.0 23.1 19.3 11.1 34.7 26.3 38.7 16.5 3.9
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.2 - 9.4 12.1 5.8 24.8 18.4 39.6 65.7 87.0 132.1 5.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.9 - - - 6.6 - - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 3.6 - 3.0 17.3 11.0 44.2 44.6 78.8 106.3 115.5 5.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 3.6 3.1 - 8.7 24.8 7.4 54.5 72.2 58.0 115.5 4.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - 3.6 - - 8.7 30.4 40.6 44.6 72.2 29.0 82.5 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.6 - - - - - 24.8 13.1 9.7 - 0.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 12.1 14.5 33.1 103.2 74.3 124.8 96.7 165.1 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 2.8 7.4 5.0 6.6 29.0 - 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 9.4 21.2 46.3 168.4 195.4 237.7 229.9 406.0 445.7 27.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.0 - 13.8 3.7 9.9 - - - 1.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 9.4 18.1 46.3 154.6 191.7 227.8 229.9 396.3 445.7 26.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - 4.1 - - - 3.0 - 2.8 - 5.0 - 19.3 16.5 0.8
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 3.6 3.1 6.0 5.8 13.8 14.7 24.8 26.3 58.0 66.0 3.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.9 - 3.7 - 6.6 - 16.5 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.9 5.5 7.4 9.9 13.1 29.0 16.5 1.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 3.7 - - - - - 3.1 - 5.8 2.8 - 9.9 26.3 9.7 33.0 1.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - 3.1 3.0 8.7 24.8 55.3 138.7 210.2 377.0 561.2 12.9
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 8.7 22.1 55.3 133.7 210.2 377.0 561.2 12.4
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 3.1 3.0 - - - 5.0 - - - 0.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 3.1 6.0 14.5 33.1 33.2 74.3 78.8 164.3 165.1 7.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 3.1 6.0 11.6 27.6 14.7 44.6 32.8 67.7 82.5 4.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.9 5.5 18.4 29.7 46.0 96.7 82.5 2.8
Öga C69 - - - - - - - - - 3.1 - - 2.8 3.7 - 6.6 - - 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - 8.3 3.6 3.1 9.1 11.6 11.0 14.7 5.0 32.8 - 16.5 3.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 3.7 - 6.6 29.0 - 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 4.9 4.6 - - 4.3 - - - - - - - - 3.7 5.0 - - - 1.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 6.0 8.7 8.3 22.1 24.8 13.1 77.3 66.0 3.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - 4.2 - 6.3 6.0 14.5 30.4 55.3 54.5 131.4 193.3 198.1 8.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 4.2 - 3.1 3.0 8.7 8.3 36.9 29.7 46.0 38.7 82.5 4.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - 9.7 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 3.0 2.9 2.8 11.1 9.9 39.4 58.0 66.0 1.9
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - 3.1 - 2.9 13.8 3.7 9.9 32.8 77.3 49.5 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 5.0 13.1 - - 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.8 3.7 - - 9.7 - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.