Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 20.3 4.8 8.8 24.1 54.4 66.8 89.3 148.4 275.6 456.9 632.0 771.7 1078 1165 1446 1636 1944 2662 282.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 7.5 9.9 - 17.6 19.0 23.9 37.2 28.7 37.6 41.1 4.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 3.4 4.1 4.8 10.7 5.9 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 5.9 2.7 6.8 12.4 9.6 - 17.6 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 6.6 - 2.9 5.4 3.4 16.5 9.6 16.1 17.6 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 2.9 - 3.4 4.1 - 5.4 - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 7.5 3.3 - 5.9 10.8 6.8 - 4.8 5.4 - 1.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 8.0 - 9.5 4.5 13.1 34.0 36.4 62.3 102.7 157.1 201.6 334.7 354.1 520.8 640.5 42.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 5.9 2.7 6.8 - 23.9 21.5 11.8 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 6.2 14.7 16.2 30.7 41.3 38.3 53.7 47.0 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.9 5.4 3.4 8.3 4.8 - - 0.6
  Tjocktarm C18 - - - 8.0 - 9.5 4.5 4.4 18.9 23.2 18.7 29.3 54.2 41.0 103.3 157.9 166.5 252.7 15.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 8.7 - 9.9 21.8 11.7 37.9 37.6 74.4 38.3 107.4 58.8 8.0
  Anus C21 - - - - - - - - 3.8 - - 2.9 5.4 - - - - - 0.6
  Lever C22 - - - - - - - - 7.5 - - 5.9 2.7 20.5 24.8 9.6 21.5 52.9 2.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 3.1 5.9 2.7 13.7 28.9 23.9 32.2 29.4 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 3.8 3.3 12.5 23.5 29.8 47.8 53.7 57.4 107.4 158.7 7.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.7 29.4 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 4.5 - 11.3 6.6 40.5 29.3 75.8 105.9 140.5 114.8 128.9 158.7 16.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 5.4 - 4.1 - - 5.9 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.1 2.9 - - 4.1 - - - 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 4.5 - 7.5 6.6 37.4 26.4 67.7 105.9 132.2 114.8 128.9 152.8 15.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 5.1 - - 4.0 - - - - - - - - 2.7 - - - - - 1.1
Hudmelanom C43 - - - - 14.8 9.5 4.5 26.2 18.9 43.0 31.1 26.4 32.5 41.0 49.6 28.7 102.0 105.8 15.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 3.8 6.6 15.6 29.3 27.1 58.1 82.6 105.3 166.5 440.7 11.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - 4.8 - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - 4.4 - - - - - - - - - - 3.4 - - - - 0.5
Bindvävnad C48-49 5.1 - - - - - - - 3.8 - 3.1 5.9 8.1 10.2 16.5 4.8 5.4 23.5 2.4
Bröst C50 - - - - - 4.8 26.8 39.3 101.9 201.9 292.6 325.7 441.4 389.5 347.1 315.8 375.9 381.9 93.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 4.0 14.8 14.3 31.2 39.3 37.7 39.7 52.9 91.0 113.7 136.7 173.6 215.3 171.8 252.7 34.3
  Livmoderhals C53 - - - - - - 22.3 21.8 11.3 13.2 6.2 - - 3.4 8.3 23.9 21.5 11.8 5.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - 4.8 4.5 - 15.1 19.9 12.5 44.0 73.1 71.7 70.2 95.7 48.3 94.0 13.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - 4.5 - - - - - - - - - - 5.9 0.3
  Äggstock C56 - - - 4.0 14.8 4.8 - 13.1 7.5 6.6 28.0 46.9 37.9 47.8 70.2 62.2 69.8 82.3 12.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 4.8 - 4.4 3.8 - 6.2 - 2.7 13.7 24.8 33.5 32.2 58.8 3.0
Urinorgan C64-68 - - - 4.0 - - - 4.4 3.8 16.6 15.6 32.3 43.3 54.7 66.1 110.0 102.0 158.7 11.0
  Njure C64 - - - 4.0 - - - 4.4 - 13.2 6.2 23.5 24.4 37.6 45.5 57.4 53.7 76.4 6.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 3.8 3.3 9.3 8.8 19.0 17.1 20.7 52.6 48.3 82.3 4.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.9 2.7 - - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.1 - - - - 14.3 4.5 13.1 11.3 39.7 46.7 38.1 27.1 37.6 24.8 43.1 37.6 23.5 13.2
Sköldkörtel C73 - - - 4.0 14.8 - 8.9 8.7 15.1 16.6 18.7 5.9 21.7 10.2 12.4 23.9 16.1 5.9 7.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - 4.8 - - - - - 5.9 - - - - - - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 3.8 - 6.2 5.9 24.4 17.1 20.7 90.9 53.7 129.3 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.1 4.8 4.4 - 9.9 9.5 4.5 4.4 22.6 39.7 46.7 52.8 78.5 75.2 140.5 196.2 225.5 299.7 24.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 9.5 - - 3.8 - - - - 6.8 - - - 5.9 1.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 9.9 - - 4.4 3.8 9.9 15.6 26.4 32.5 44.4 62.0 67.0 96.7 99.9 9.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 11.8 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.8 6.6 6.2 11.7 24.4 10.2 28.9 28.7 5.4 58.8 3.9
  Leukemi C91-95 5.1 4.8 4.4 - - - - - 11.3 13.2 9.3 5.9 10.8 - 24.8 52.6 43.0 64.6 5.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - 14.4 16.1 23.5 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 4.5 - - 9.9 15.6 8.8 10.8 6.8 24.8 33.5 64.4 35.3 4.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 7.5 6.6 24.9 23.5 35.2 27.3 24.8 28.7 16.1 11.8 6.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 4.9 62.0 62.5 43.6 15.1 16.6 9.3 2.9 2.7 - 4.1 4.8 - - 14.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 4.9 9.5 - 4.4 11.3 3.3 3.1 - 10.8 6.8 4.1 - 5.4 - 3.2
  Basaliom i hud - - - - 4.9 9.5 26.8 13.1 64.2 66.2 99.6 152.6 224.8 358.7 450.4 622.0 698.0 775.6 64.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.