Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5.1 - 4.4 4.0 - - 4.5 8.7 45.3 62.9 121.4 205.4 295.2 444.1 545.4 880.4 934.3 1639 80.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 2.9 - 17.1 - 9.6 16.1 17.6 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - 6.8 - 4.8 - 5.9 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.9 - 3.4 - - 5.4 11.8 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - 6.8 - 4.8 - - 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 22.6 13.2 21.8 61.6 75.8 116.2 161.2 272.7 365.1 581.7 22.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 5.9 2.7 6.8 - 14.4 26.8 23.5 0.9
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 3.1 5.9 13.5 17.1 24.8 52.6 43.0 47.0 2.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 7.5 6.6 3.1 17.6 19.0 23.9 28.9 62.2 85.9 152.8 5.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.3 6.2 2.9 8.1 6.8 33.1 28.7 43.0 76.4 2.7
  Anus C21 - - - - - - - - 3.8 - - 2.9 - - - - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - 7.5 - - 2.9 5.4 13.7 12.4 14.4 21.5 52.9 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 2.9 - 6.8 20.7 19.1 32.2 41.1 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 3.8 3.3 9.3 20.5 27.1 41.0 41.3 76.6 102.0 164.5 7.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 10.7 23.5 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 6.6 18.7 20.5 48.7 82.0 148.8 105.3 145.0 141.0 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 5.9 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 6.6 18.7 20.5 46.0 78.6 148.8 105.3 145.0 135.2 11.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 5.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - 3.1 2.9 5.4 - 4.1 14.4 10.7 23.5 0.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 35.3 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 5.4 - - 4.8 - - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 8.1 6.8 - 19.1 - 17.6 0.8
Bröst C50 - - - - - - - - 15.1 16.6 49.8 61.6 48.7 75.2 41.3 124.4 102.0 176.3 14.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 4.5 4.4 - 13.2 12.5 26.4 40.6 58.1 78.5 119.6 85.9 176.3 10.4
  Livmoderhals C53 - - - - - - 4.5 4.4 - 6.6 3.1 5.9 2.7 3.4 - 23.9 - 11.8 1.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 3.3 - - 8.1 10.2 20.7 28.7 32.2 58.8 2.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - 3.3 9.3 17.6 27.1 37.6 57.9 38.3 43.0 64.6 5.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - 2.9 2.7 6.8 - 28.7 10.7 41.1 1.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 3.8 3.3 - 5.9 13.5 23.9 20.7 19.1 43.0 123.4 3.4
  Njure C64 - - - - - - - - 3.8 3.3 - 5.9 13.5 13.7 20.7 14.4 32.2 70.5 2.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 10.2 - 4.8 10.7 52.9 0.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - 4.0 - - - 4.4 - 3.3 6.2 8.8 5.4 10.2 8.3 19.1 5.4 11.8 2.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 5.4 3.4 - 9.6 16.1 5.9 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 5.9 - - 4.1 - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 3.3 3.1 2.9 19.0 10.2 16.5 67.0 48.3 99.9 3.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 4.4 - - - - - 3.8 3.3 6.2 2.9 19.0 41.0 57.9 90.9 96.7 229.2 6.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - 3.1 - - 3.4 4.1 - - 5.9 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 3.1 - 10.8 13.7 20.7 33.5 37.6 88.1 2.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.3 - - 5.4 13.7 16.5 19.1 10.7 41.1 1.6
  Leukemi C91-95 - - 4.4 - - - - - 3.8 - - 2.9 2.7 10.2 16.5 19.1 21.5 41.1 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 16.1 17.6 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 10.7 23.5 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.