Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 665 92.1 2.3 2.2 2.1 1.3
Mun och svalg C00-14 13 98.4 1.6 - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 85.7 14.3 - - -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 135 89.2 1.3 2.7 4.1 2.7
  Matstrupe C15 8 97.5 - - 2.5 -
  Magsäck C16 15 96.1 - - 2.6 1.3
  Tunntarm C17 2 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 39 98.5 - - 1.0 0.5
  Ändtarm C19-20 30 98.7 - - 0.7 0.7
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 13 80.6 6.0 3.0 6.0 4.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 85.7 - - 7.1 7.1
  Bukspottkörtel C25 23 59.0 4.3 13.7 14.5 8.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 85.7 - - - 14.3
Andningsorgan C30-39 71 71.1 10.7 9.6 7.0 1.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 6 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 68.4 11.8 10.2 7.7 1.9
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 80.0 20.0 - - -
Hudmelanom C43 27 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 41 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 4 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 223 99.4 - 0.2 0.4 -
  Prostata C61 216 99.4 - 0.2 0.5 -
  Testikel C62 5 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 58 93.5 1.4 1.7 1.0 2.4
  Njure C64 25 86.3 1.6 4.0 2.4 5.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 34 98.8 1.2 - - -
Öga C69 1 60.0 - 20.0 20.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 100.0 - - - -
Sköldkörtel C73 3 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 71.4 - 28.6 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 71.2 9.6 7.7 5.8 5.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 85.7 6.6 2.1 2.1 3.5
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 69.4 6.1 10.2 6.1 8.2
  Leukemi C91-95 14 72.9 20.0 1.4 1.4 4.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 37.5 12.5 - 12.5 37.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 93.8 3.1 - 3.1 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 159 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.