Prostata 211 31.1 95.4
Lunga, luftstrupe 56 8.2 25.1
Hud, ej-melanom2 50 7.4 18.7
Urinblåsa och urinvägar3 43 6.3 17.6
Tjocktarm 40 5.9 17.5
Bukspottkörtel 29 4.3 13.9
Hudmelanom 27 4.0 16.0
Njure 27 4.0 12.9
Ändtarm 25 3.7 11.5
Non-Hodgkin lymfom 25 3.7 13.9
Alla cancerformer2 679 100.0 326.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.