Lunga, luftstrupe 60 24.0 28.2
Prostata 30 12.0 11.4
Bukspottkörtel 24 9.6 10.5
Lever 16 6.4 6.5
Magsäck 12 4.8 5.6
Tjocktarm 12 4.8 4.9
Njure 11 4.4 4.9
Ändtarm 10 4.0 5.3
Matstrupe 8 3.2 3.3
Urinblåsa och urinvägar3 8 3.2 3.6
Alla cancerformer2 250 100.0 110.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.