Bröst 180 27.8 101.2
Tjocktarm 48 7.4 18.1
Hud, ej-melanom2 44 6.8 11.2
Livmoderkropp 32 4.9 12.9
Lunga, luftstrupe 32 4.9 14.7
Ändtarm 29 4.5 11.7
Hjärna, centrala nervsystemet 24 3.7 17.7
Non-Hodgkin lymfom 23 3.6 8.7
Äggstock 22 3.4 11.4
Hudmelanom 20 3.1 11.3
Alla cancerformer2 647 100.0 304.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.