Lunga, luftstrupe 30 13.4 11.5
Bröst 25 11.2 9.0
Tjocktarm 22 9.8 7.4
Bukspottkörtel 18 8.0 6.7
Äggstock 10 4.5 3.6
Ändtarm 9 4.0 2.6
Non-Hodgkin lymfom 9 4.0 2.4
Gallblåsa, gallvägar 8 3.6 1.9
Magsäck 8 3.6 2.5
Hjärna, centrala nervsystemet 8 3.6 2.9
Alla cancerformer2 224 100.0 74.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.