Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 665 28.9 4.1 2.9 20.0 4.9 5.0 34.2
Mun och svalg C00-14 13 25.0 4.7 18.8 10.9 1.6 9.4 29.7
  Läpp C00 2 55.6 - - - - - 44.4
  Tunga C02 3 21.4 - - 14.3 - 28.6 35.7
  Annan muncancer C03-06 3 23.1 - 15.4 - 7.7 7.7 46.2
  Spottkörtel C07-08 1 28.6 - 28.6 14.3 - - 28.6
  Svalg C01,C09-14 4 14.3 14.3 38.1 19.0 - 4.8 9.5
Matsmältningsorgan C15-26 135 10.0 11.2 5.3 22.0 7.4 8.7 35.3
  Matstrupe C15 8 7.5 5.0 2.5 22.5 5.0 5.0 52.5
  Magsäck C16 15 6.5 3.9 3.9 27.3 6.5 6.5 45.5
  Tunntarm C17 2 - - - 9.1 18.2 9.1 63.6
  Tjocktarm C18 39 13.9 21.1 5.7 20.6 6.7 10.8 21.1
  Ändtarm C19-20 30 14.8 16.1 8.1 19.5 4.7 8.7 28.2
  Anus C21 0 - - - 100.0 - - -
  Lever C22 13 7.5 3.0 3.0 9.0 6.0 9.0 62.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 28.6 - - 7.1 14.3 14.3 35.7
  Bukspottkörtel C25 23 1.7 3.4 6.0 29.9 12.0 7.7 39.3
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 85.7 14.3 - -
Andningsorgan C30-39 71 11.8 2.2 7.3 33.1 11.5 8.4 25.6
  Näsa, bihåla C30-31 1 50.0 - - - - - 50.0
  Struphuvud C32 6 28.6 3.6 10.7 28.6 - 3.6 25.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 9.9 2.2 7.1 33.7 12.7 9.0 25.4
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 1 20.0 - - 60.0 20.0 - -
Hudmelanom C43 27 21.8 1.5 5.3 3.8 0.8 12.0 54.9
Hud, ej-melanom C44 41 38.7 0.5 - 1.0 - 2.0 57.8
Mesoteliom C45 3 6.7 6.7 - 33.3 6.7 20.0 26.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 4 9.5 - - 14.3 9.5 9.5 57.1
Bröst C50 1 20.0 - 40.0 - - - 40.0
Manliga könsorgan C60-63 223 45.1 3.0 0.5 11.2 1.7 1.1 37.3
  Prostata C61 216 45.3 3.2 0.6 11.3 1.7 0.8 37.2
  Testikel C62 5 33.3 - - 11.1 3.7 3.7 48.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 60.0 - - - - 20.0 20.0
Urinorgan C64-68 58 42.5 3.4 0.3 12.3 4.8 4.1 32.5
  Njure C64 25 28.2 5.6 - 18.5 10.5 7.3 29.8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 34 53.0 1.8 0.6 7.7 0.6 1.8 34.5
Öga C69 1 40.0 - - - - 20.0 40.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 3 13.3 - 13.3 - 6.7 6.7 60.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 28.6 14.3 - 28.6 - - 28.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 - - 1.9 38.5 21.2 28.8 9.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 5.6 - 1.4 66.8 7.3 1.7 17.1
  Hodgkin lymfom C81 2 11.1 - 11.1 11.1 - - 66.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 12.9 - 1.7 45.7 3.4 4.3 31.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 - - 2.0 79.6 8.2 - 10.2
  Leukemi C91-95 14 - - - 90.0 10.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 62.5 25.0 - 12.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 87.5 12.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 159 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.