Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 603 29.3 2.8 12.2 19.4 4.1 6.7 25.6
Mun och svalg C00-14 11 31.5 1.9 16.7 11.1 1.9 5.6 31.5
  Läpp C00 1 66.7 - 16.7 16.7 - - -
  Tunga C02 3 46.2 - 23.1 7.7 - - 23.1
  Annan muncancer C03-06 4 27.8 5.6 - 16.7 - 5.6 44.4
  Spottkörtel C07-08 1 - - - - 25.0 - 75.0
  Svalg C01,C09-14 3 15.4 - 38.5 7.7 - 15.4 23.1
Matsmältningsorgan C15-26 112 11.4 10.3 6.1 24.4 7.3 11.8 28.7
  Matstrupe C15 3 6.3 6.3 6.3 37.5 - - 43.8
  Magsäck C16 12 6.9 6.9 5.2 24.1 5.2 17.2 34.5
  Tunntarm C17 1 - - - 28.6 28.6 14.3 28.6
  Tjocktarm C18 40 13.6 15.7 8.1 20.2 10.1 13.6 18.7
  Ändtarm C19-20 19 14.4 18.6 8.2 20.6 6.2 6.2 25.8
  Anus C21 1 - - 25.0 - - 75.0 -
  Lever C22 6 21.9 - - 18.8 3.1 9.4 46.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 12.9 - - 25.8 6.5 19.4 35.5
  Bukspottkörtel C25 22 6.3 3.6 4.5 36.0 5.4 8.1 36.0
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 14.3 14.3 14.3 57.1
Andningsorgan C30-39 39 10.2 3.6 6.6 30.5 11.7 9.1 28.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 25.0 25.0 - 50.0 - - -
  Struphuvud C32 1 33.3 - - - - - 66.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 38 9.6 3.2 6.9 30.9 12.2 8.5 28.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - -
Ben C40-41 1 33.3 - - - - - 66.7
Hudmelanom C43 26 21.1 - 3.9 3.9 - 6.3 64.8
Hud, ej-melanom C44 39 38.9 0.5 0.5 1.6 - 1.6 57.0
Mesoteliom C45 0 - - - - - 50.0 50.0
Autonoma nervsystemet C47 0 - 50.0 - 50.0 - - -
Bindvävnad C48-49 4 - 4.8 - 14.3 4.8 14.3 61.9
Bröst C50 174 44.4 0.1 34.1 3.1 0.6 6.4 11.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 67 33.5 1.8 1.2 25.8 3.6 6.2 27.9
  Livmoderhals C53 7 21.2 3.0 - 18.2 - 15.2 42.4
  Livmoderkropp C54 28 51.8 - 2.1 16.3 - 4.3 25.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - 50.0 - - 50.0
  Äggstock C56 24 18.9 3.3 - 44.3 9.0 5.7 18.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 25.6 2.6 2.6 7.7 2.6 7.7 51.3
Urinorgan C64-68 28 41.8 4.3 - 17.7 1.4 3.5 31.2
  Njure C64 16 31.7 6.1 - 22.0 2.4 4.9 32.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 55.9 1.7 - 11.9 - 1.7 28.8
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 10 14.6 2.1 2.1 4.2 2.1 2.1 72.9
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - - - - 66.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 - - - 48.0 18.7 16.0 17.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 56 5.4 - 1.1 69.2 8.2 1.4 14.7
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 33.3 16.7 - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 12.7 - 2.7 45.5 2.7 3.6 32.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 2.2 - - 82.2 13.3 - 2.2
  Leukemi C91-95 11 - - - 94.5 5.5 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 54.5 45.5 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 10 - - - 87.8 10.2 - 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 11 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 76.5 - - 11.8 - - 11.8
  Basaliom i hud 164 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.