Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 547 2160 3322 4564
Mun och svalg C00-14 7 43 71 121
  Läpp C00 1 6 14 37
  Tunga C02 2 9 13 19
  Annan muncancer C03-06 2 9 14 19
  Spottkörtel C07-08 - 4 7 15
  Svalg C01,C09-14 2 15 23 31
Matsmältningsorgan C15-26 88 299 467 639
  Matstrupe C15 5 7 12 16
  Magsäck C16 7 22 34 52
  Tunntarm C17 3 8 13 19
  Tjocktarm C18 36 128 208 283
  Ändtarm C19-20 21 101 159 218
  Anus C21 - 1 2 3
  Lever C22 5 11 12 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 6 6
  Bukspottkörtel C25 9 17 21 28
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 31 77 98 127
  Näsa, bihåla C30-31 3 4 5 6
  Struphuvud C32 4 16 27 37
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 57 65 83
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 - 1 4 12
Hudmelanom C43 26 108 167 253
Hud, ej-melanom C44 46 162 229 277
Mesoteliom C45 3 4 4 4
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 2 14 16 37
Bröst C50 - 3 4 7
Manliga könsorgan C60-63 212 966 1538 1930
  Prostata C61 204 934 1484 1829
  Testikel C62 7 25 43 82
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 7 11 19
Urinorgan C64-68 59 202 284 442
  Njure C64 20 77 104 154
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 39 125 180 288
Öga C69 - 3 4 14
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 53 86 164
Sköldkörtel C73 3 13 20 39
Andra endokrina körtlar C74-75 1 4 4 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 14 20 39
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 53 194 306 451
  Hodgkin lymfom C81 - 8 20 51
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 81 131 195
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 3 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 13 33 41 48
  Leukemi C91-95 12 44 74 113
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 26 36 39
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 156 712 1122 1756
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.