Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 534 2033 3279 5787
Mun och svalg C00-14 9 38 52 85
  Läpp C00 - 3 5 13
  Tunga C02 2 9 12 18
  Annan muncancer C03-06 2 12 15 17
  Spottkörtel C07-08 2 4 8 18
  Svalg C01,C09-14 3 10 12 19
Matsmältningsorgan C15-26 88 241 388 635
  Matstrupe C15 1 1 1 5
  Magsäck C16 12 22 31 61
  Tunntarm C17 3 7 8 13
  Tjocktarm C18 37 121 204 336
  Ändtarm C19-20 24 64 105 169
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 4 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 8 12 16
  Bukspottkörtel C25 6 11 17 22
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 20 49 58 79
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 - 2 3 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 19 44 50 69
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 2 2 12
Hudmelanom C43 20 110 152 303
Hud, ej-melanom C44 42 161 232 305
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 3
Bindvävnad C48-49 6 12 17 28
Bröst C50 176 783 1354 2369
Kvinnliga könsorgan C51-58 67 234 382 761
  Livmoderhals C53 9 23 34 104
  Livmoderkropp C54 32 122 216 427
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 5
  Äggstock C56 18 66 97 175
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 22 34 50
Urinorgan C64-68 22 87 132 230
  Njure C64 14 47 74 119
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 40 58 111
Öga C69 - 2 8 17
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 81 134 303
Sköldkörtel C73 11 41 78 179
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 17 22 39
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 41 172 265 430
  Hodgkin lymfom C81 1 4 16 51
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 76 123 198
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 4 7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 25 30 33
  Leukemi C91-95 6 29 50 97
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 36 42 44
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 15 55 79 140
  Förstadier till cancer i livmoderhals 12 53 81 469
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 17 37 88
  Basaliom i hud 197 774 1265 2190
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.