Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 267 1045 1607 2218
Mun och svalg C00-14 5 24 42 64
  Läpp C00 0 2 6 15
  Tunga C02 1 6 8 11
  Annan muncancer C03-06 2 5 8 10
  Spottkörtel C07-08 - 2 6 10
  Svalg C01,C09-14 1 8 14 18
Matsmältningsorgan C15-26 41 136 211 283
  Matstrupe C15 2 3 5 7
  Magsäck C16 3 10 14 23
  Tunntarm C17 2 5 7 10
  Tjocktarm C18 15 59 96 128
  Ändtarm C19-20 10 45 71 92
  Anus C21 - 1 1 1
  Lever C22 2 5 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 2
  Bukspottkörtel C25 5 8 10 13
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 15 34 45 58
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 2 3
  Struphuvud C32 2 7 13 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 25 29 37
  Mediastinum C38 - - 0 0
Ben C40-41 - 2 4 10
Hudmelanom C43 15 60 97 136
Hud, ej-melanom C44 17 61 87 111
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 1 11 12 25
Bröst C50 - 1 1 3
Manliga könsorgan C60-63 100 433 674 829
  Prostata C61 91 397 618 741
  Testikel C62 9 32 51 79
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 9
Urinorgan C64-68 26 99 134 200
  Njure C64 10 42 54 78
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 56 80 123
Öga C69 - 2 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 46 73 130
Sköldkörtel C73 2 10 15 26
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 8 12 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 115 194 305
  Hodgkin lymfom C81 - 8 19 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 43 75 116
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 15 18 20
  Leukemi C91-95 7 37 63 105
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 12 17 19
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 68 311 485 737
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.