Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 265 1009 1584 2592
Mun och svalg C00-14 5 16 23 37
  Läpp C00 - 1 1 3
  Tunga C02 1 3 5 6
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 7
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 10
  Svalg C01,C09-14 2 6 7 10
Matsmältningsorgan C15-26 34 102 157 236
  Matstrupe C15 0 0 0 1
  Magsäck C16 4 9 11 20
  Tunntarm C17 1 3 3 6
  Tjocktarm C18 15 53 86 127
  Ändtarm C19-20 10 27 40 60
  Anus C21 1 1 1 2
  Lever C22 0 1 4 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 6
  Bukspottkörtel C25 3 5 7 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 0
Andningsorgan C30-39 11 26 32 39
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1
  Struphuvud C32 - 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 23 28 34
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 2 2 9
Hudmelanom C43 11 66 88 151
Hud, ej-melanom C44 11 43 59 78
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - 2 2 4
Bindvävnad C48-49 3 8 11 17
Bröst C50 98 403 669 1038
Kvinnliga könsorgan C51-58 35 125 187 314
  Livmoderhals C53 8 21 29 63
  Livmoderkropp C54 12 53 84 138
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 3
  Äggstock C56 10 39 57 90
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 15 20
Urinorgan C64-68 10 35 51 88
  Njure C64 7 20 30 51
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 15 21 37
Öga C69 - 1 3 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 55 89 182
Sköldkörtel C73 5 31 58 110
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 10
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 8 10 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 21 86 141 254
  Hodgkin lymfom C81 2 6 17 50
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 34 58 92
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 11 12 13
  Leukemi C91-95 3 19 32 74
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 16 21 22
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 27 39 62
  Förstadier till cancer i livmoderhals 15 67 95 366
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 15 25 54
  Basaliom i hud 78 284 447 720
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.