Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 136 153 152 155 142 152 165 171 178 187 212
Mun och svalg C00-14 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 6
  Läpp C00 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 1
  Tunga C02 0 0 - 0 1 1 1 0 1 2 1
  Annan muncancer C03-06 - 1 0 - - 1 1 - 1 1 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 1 - 0 0 1 - 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 0 1 1 0 0 1 2 2 - 3
Matsmältningsorgan C15-26 43 46 47 41 47 46 44 52 56 53 70
  Matstrupe C15 2 3 3 2 2 3 4 6 4 3 10
  Magsäck C16 22 19 19 14 13 11 9 8 6 6 2
  Tunntarm C17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
  Tjocktarm C18 4 3 5 6 9 6 9 8 10 14 13
  Ändtarm C19-20 3 7 5 4 8 7 6 10 7 9 11
  Anus C21 - - - 0 - 0 - - 0 - -
  Lever C22 1 2 2 4 3 3 2 4 6 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3
  Bukspottkörtel C25 8 10 9 8 10 11 10 13 19 15 24
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 1 1 1 0 - 1 1 - 1
Andningsorgan C30-39 53 62 61 55 46 42 51 45 43 53 53
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 3
  Struphuvud C32 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 48 59 58 53 45 40 49 42 41 51 49
  Mediastinum C38 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 -
Ben C40-41 0 1 1 - 1 0 0 1 0 - -
Hudmelanom C43 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 2
Hud, ej-melanom C44 - - 0 0 - 1 - 1 0 1 -
Mesoteliom C45 - 0 1 0 - 1 1 2 2 3 2
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - 0 0 - 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 0 1 0 1 0 1 2 1 3 2
Bröst C50 - - 0 - - 0 - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 10 11 13 17 16 20 25 21 22 23 30
  Prostata C61 9 11 12 17 15 19 25 21 22 22 30
  Testikel C62 1 0 1 0 1 0 0 0 - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 - - 0 - - - 1 -
Urinorgan C64-68 6 12 6 12 11 9 12 11 12 15 10
  Njure C64 2 6 3 5 6 4 7 6 5 8 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 6 3 7 5 5 6 5 7 7 5
Öga C69 - 0 0 - - 0 0 0 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 3 3 3 4 4 4 3 5 3 2
Sköldkörtel C73 0 1 0 1 - 0 0 1 1 - 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 - 0 - 0 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 4 3 3 4 9 7 8 8 8 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 11 11 18 9 14 14 18 18 17 25
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 2 3 5 3 6 7 9 10 9 13
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 3 4 1 3 2 3 2 2 2
  Leukemi C91-95 4 5 3 8 4 3 3 4 4 4 7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 0 1 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 1 1 - 0 0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.