Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 160 183 203 239 272 283 329 358 393 402 450
Mun och svalg C00-14 2 2 2 3 5 4 5 4 5 8 6
  Läpp C00 0 0 1 1 2 1 2 - 1 - 1
  Tunga C02 0 0 - 1 1 1 1 2 1 2 3
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 1 1 1 1 2 1 4 -
  Spottkörtel C07-08 - 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2
  Svalg C01,C09-14 1 1 0 0 0 0 1 0 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 55 58 61 73 70 62 69 77 78 74 77
  Matstrupe C15 7 4 5 5 3 1 2 3 2 1 4
  Magsäck C16 20 16 14 19 15 12 9 9 6 6 3
  Tunntarm C17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
  Tjocktarm C18 8 9 14 16 20 19 22 22 25 28 22
  Ändtarm C19-20 9 8 8 12 10 9 13 13 15 12 17
  Anus C21 - - 0 - 1 - 1 0 1 1 -
  Lever C22 1 3 3 4 3 3 2 4 4 4 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 7 6 6 4 8 6 7 4 3
  Bukspottkörtel C25 5 11 8 9 12 12 10 17 17 16 17
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 2 2 0 1 1 3 2 - 1
Andningsorgan C30-39 4 4 8 9 14 10 12 16 20 17 27
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 1 0 1 0 1 - -
  Struphuvud C32 0 0 0 0 1 0 1 - 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 4 7 8 12 9 11 15 18 17 27
  Mediastinum C38 - - 0 0 0 - 0 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 0 1 0 1 0 - 1 - 1
Hudmelanom C43 1 3 6 7 8 9 13 11 16 11 22
Hud, ej-melanom C44 3 4 3 7 9 12 21 26 28 33 22
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 1 1 - 2 -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - 0 - 0 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 7
Bröst C50 29 36 43 52 69 80 94 103 112 123 128
Kvinnliga könsorgan C51-58 30 37 33 33 34 32 38 42 44 36 51
  Livmoderhals C53 9 8 6 5 3 3 4 3 4 4 6
  Livmoderkropp C54 7 13 12 11 11 13 16 20 21 19 19
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 2 0 1 0 0 1 0 0 - -
  Äggstock C56 9 11 11 11 16 11 13 13 15 13 17
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 3 3 5 3 4 4 5 4 - 9
Urinorgan C64-68 6 9 8 11 13 16 15 16 24 23 20
  Njure C64 3 5 5 7 7 9 9 9 13 17 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 4 2 4 6 6 5 7 11 6 13
Öga C69 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 7 8 7 8 7 16 13 15 13 12
Sköldkörtel C73 3 2 3 3 4 7 4 3 4 8 7
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 0 1 0 0 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 6 7 7 9 12 12 16 11 15 19
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 13 19 23 25 27 25 28 32 35 50
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 1 2 1 1 1 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 4 5 7 10 12 13 14 14 19 19
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - 0 - - - 0 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 2 3 5 4 5 3 4 3 5 8
  Leukemi C91-95 5 4 7 8 6 8 6 7 8 6 14
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 1 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 1 3 2 3 2 1 0 4 3 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0 0 0 1 2 6 11 11 12 8
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6 2 5 3 6 4 12 14 11 7 6
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 3 0 2 2 4 2 2 5 3 4
  Basaliom i hud 26 34 46 61 79 91 103 100 89 89 81
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.