Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 107 111 120 136 145 135 138 153 156 148 157
Mun och svalg C00-14 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0 - 0 0 0 1 1 - 1 - -
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 -
  Spottkörtel C07-08 - 0 1 0 0 0 0 - 0 - 1
  Svalg C01,C09-14 1 0 0 1 - - 0 1 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 49 50 50 59 54 43 44 57 52 45 51
  Matstrupe C15 7 4 4 5 2 2 1 3 1 3 1
  Magsäck C16 19 14 15 16 13 9 7 9 5 6 7
  Tunntarm C17 0 1 - 0 0 1 0 0 0 - 1
  Tjocktarm C18 6 7 7 11 11 10 11 10 10 11 16
  Ändtarm C19-20 6 7 6 6 8 4 6 7 7 4 5
  Anus C21 - - - - 0 - 0 1 1 - -
  Lever C22 1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 7 6 5 4 7 6 6 1 3
  Bukspottkörtel C25 5 9 7 9 11 12 9 16 17 17 14
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 1 2 0 0 1 3 2 - 1
Andningsorgan C30-39 4 3 5 8 12 9 9 15 16 21 15
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 - 0 1 0 0 0 1 - -
  Struphuvud C32 0 - 0 - 0 - 0 0 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 2 5 7 10 9 8 14 14 21 15
  Mediastinum C38 - - - 0 0 - 0 0 0 - -
Ben C40-41 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 -
Hudmelanom C43 1 0 2 2 1 3 3 4 4 1 3
Hud, ej-melanom C44 0 1 0 0 1 0 0 1 0 - -
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 0 1 0 2 -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - 0 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 0 1 0 1 1 1 - 1 1 1 3
Bröst C50 12 14 18 16 20 23 19 19 26 29 20
Kvinnliga könsorgan C51-58 17 17 18 17 19 15 17 16 17 17 25
  Livmoderhals C53 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3
  Livmoderkropp C54 3 3 4 4 5 3 4 4 3 1 10
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
  Äggstock C56 6 7 9 7 10 9 8 8 10 12 7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 5
Urinorgan C64-68 4 5 4 6 6 6 7 6 7 3 7
  Njure C64 2 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 1 2 2 1 2 2 4 - 3
Öga C69 - - - - 0 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 4 4 2 3 3 4 4 5 3 5
Sköldkörtel C73 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - 0 0 - - 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 6 6 7 7 11 11 13 9 10 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 8 9 14 16 16 19 14 15 12 12
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 0 1 - - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 2 4 6 6 8 6 6 7 2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 1 2 3 3 3 4 4 3 2 3
  Leukemi C91-95 6 2 4 6 5 4 5 4 4 3 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 0 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 2 1 0 0 1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 0 0 - 0 0 - 0 1 -
  Basaliom i hud 0 - - - - 0 - - - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.