Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 96.3 90.8 88.4 84.3 88.1 82.1 75.9 80.7 73.6 73.8 68.5
Mun och svalg C00-14 1.6 0.4 1.0 1.3 0.9 0.6 1.3 0.9 1.4 1.5 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0.4 - 0.2 0.1 0.2 0.5 0.6 - 0.3 - -
  Annan muncancer C03-06 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.5 0.3 0.3 1.5 -
  Spottkörtel C07-08 - 0.1 0.4 0.4 0.3 0.0 0.1 - 0.1 - 0.8
  Svalg C01,C09-14 1.1 0.1 0.2 0.6 - - 0.1 0.5 0.6 - -
Matsmältningsorgan C15-26 42.2 38.3 33.2 33.3 28.8 22.7 21.2 26.2 19.7 18.8 26.5
  Matstrupe C15 6.1 2.6 2.7 2.4 1.4 0.7 0.7 1.0 0.4 1.2 0.6
  Magsäck C16 15.5 10.6 10.4 9.6 6.8 4.9 3.6 3.7 1.8 2.0 5.0
  Tunntarm C17 0.3 0.4 - 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.3 - 0.2
  Tjocktarm C18 5.7 5.5 4.7 6.3 5.4 5.0 5.6 4.6 3.8 5.5 7.3
  Ändtarm C19-20 5.2 4.9 3.8 2.6 4.5 2.2 2.6 3.4 2.8 1.4 2.7
  Anus C21 - - - - 0.2 - 0.2 0.4 0.3 - -
  Lever C22 0.7 2.7 1.7 2.3 1.9 1.2 0.9 1.2 1.3 0.8 1.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.6 3.3 4.1 3.6 2.3 1.6 2.8 3.1 2.4 0.5 0.9
  Bukspottkörtel C25 4.3 7.5 4.9 5.3 6.0 6.3 4.3 7.9 6.1 7.5 8.7
  Andra matsmältningsorgan C26 1.8 0.8 0.9 1.0 0.1 0.1 0.3 0.8 0.6 - 0.2
Andningsorgan C30-39 3.4 2.4 3.8 5.3 6.9 6.1 3.9 7.8 8.3 12.2 8.1
  Näsa, bihåla C30-31 0.3 0.8 - 0.2 0.6 0.3 0.1 0.4 0.4 - -
  Struphuvud C32 0.3 - 0.1 - 0.1 - 0.3 0.1 0.3 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.5 1.7 3.6 4.8 6.0 5.6 3.4 7.2 7.3 12.2 8.1
  Mediastinum C38 - - - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 - -
Ben C40-41 0.1 0.8 0.6 0.1 0.3 0.2 0.1 - - 0.5 -
Hudmelanom C43 0.6 0.3 1.7 1.6 0.7 2.2 1.9 2.3 1.9 1.1 0.8
Hud, ej-melanom C44 0.2 0.7 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 - -
Mesoteliom C45 - - 0.3 0.1 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.5 -
Autonoma nervsystemet C47 - 0.3 - - - 0.2 0.1 - - - -
Bindvävnad C48-49 0.3 0.7 0.5 0.6 0.8 0.8 - 1.3 0.5 0.2 0.6
Bröst C50 11.9 12.5 15.0 12.3 15.5 17.1 13.7 13.2 13.5 17.0 6.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 15.1 13.6 13.0 10.4 11.4 9.2 9.1 9.7 8.7 10.6 9.9
  Livmoderhals C53 3.7 2.6 1.9 1.6 1.2 0.6 1.4 1.7 1.0 1.6 1.1
  Livmoderkropp C54 2.9 2.7 2.2 2.3 2.7 2.0 2.5 2.1 1.1 0.2 4.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.3 1.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 - 0.0 - -
  Äggstock C56 6.1 5.7 6.7 4.8 6.4 5.9 3.9 5.1 5.6 7.9 2.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2.1 1.5 1.8 1.6 1.0 0.7 1.2 0.9 0.9 0.9 2.0
Urinorgan C64-68 3.5 4.2 2.9 3.9 3.4 3.7 3.5 2.3 3.0 0.9 2.3
  Njure C64 1.8 3.0 2.5 2.9 2.4 2.9 2.6 1.8 1.7 0.9 1.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.7 1.2 0.4 1.0 1.1 0.8 0.9 0.4 1.3 - 0.9
Öga C69 - - - - 0.4 0.2 0.2 0.2 0.7 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.4 4.4 3.9 1.8 2.8 2.5 2.8 3.3 2.1 1.0 3.5
Sköldkörtel C73 0.6 0.3 0.5 0.4 0.6 0.9 0.7 0.3 0.4 0.2 0.8
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - 0.3 0.1 - - 1.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.2 4.6 4.3 4.5 4.0 4.9 4.8 5.8 4.3 5.2 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.3 7.3 7.4 8.5 10.6 10.2 12.1 6.8 7.9 4.1 4.0
  Hodgkin lymfom C81 0.8 0.9 0.8 0.6 0.1 0.6 - - 0.3 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.1 2.5 1.1 2.2 3.8 3.6 4.4 2.9 2.9 2.3 1.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0.2 - - - - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.3 1.1 1.4 1.6 1.8 1.6 2.4 1.5 1.2 0.7 1.0
  Leukemi C91-95 5.8 2.0 3.6 3.7 4.0 3.8 4.8 2.1 2.9 1.1 1.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.3 0.0 0.3 - 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.3 0.6 0.5 0.4 0.9 0.7 0.2 0.3 0.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0.4 0.1 0.4 - 0.1 0.2 - 0.1 0.7 -
  Basaliom i hud 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.