Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13.2 12.7 35.3 50.0 28.8 35.9 69.6 71.8 107.6 207.9 341.4 741.0 1070 1859 2443 3216 3466 3997 306.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 4.9 29.7 15.9 18.9 29.1 24.8 37.3 110.9 75.1 65.9 8.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 3.6 - - 42.6 37.5 43.9 1.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - 12.7 4.0 - 10.9 14.9 6.2 25.6 25.0 22.0 2.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 8.5 7.9 7.6 10.9 5.0 18.6 8.5 - - 2.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 8.5 12.5 - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 4.9 8.5 4.0 11.3 3.6 - 12.4 25.6 - - 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 5.0 - 5.1 - 5.5 19.6 38.2 71.4 192.8 240.2 387.6 441.3 614.1 625.7 988.4 60.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 4.9 - 7.9 22.7 29.1 29.8 37.3 76.8 37.5 109.8 5.9
  Magsäck C16 - - - - - - - - 4.9 4.2 4.0 26.5 29.1 14.9 49.7 59.7 50.1 22.0 5.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.0 7.6 3.6 - - - 12.5 - 0.7
  Tjocktarm C18 - - - 5.0 - 5.1 - - - 8.5 15.9 52.9 43.7 119.3 142.9 145.0 225.2 373.4 16.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 5.5 - 12.7 11.9 30.2 51.0 109.3 80.8 76.8 112.6 109.8 11.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 3.8 - - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 8.5 4.0 7.6 25.5 19.9 31.1 76.8 50.1 22.0 4.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 7.3 19.9 12.4 8.5 - 87.9 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 9.8 4.2 23.8 41.6 51.0 74.5 87.0 170.6 137.6 197.7 13.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.9 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 4.9 21.2 27.8 87.0 149.2 173.9 360.5 315.6 513.0 373.4 32.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 4.9 - - 3.8 - - 6.2 - - - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 4.0 18.9 10.9 19.9 12.4 17.1 - - 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 21.2 23.8 64.3 138.3 149.1 335.6 290.0 500.5 373.4 29.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 8.5 12.5 - 0.3
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 - - 0.1
Hudmelanom C43 - - 5.9 5.0 - - 10.7 16.6 4.9 25.5 19.8 26.5 29.1 74.5 87.0 76.8 112.6 22.0 13.1
Hud, ej-melanom C44 - - 11.8 - - - 5.4 - 4.9 4.2 7.9 18.9 58.2 84.5 167.8 272.9 400.4 615.0 19.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 3.6 24.8 12.4 17.1 - - 1.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 4.8 5.1 - - - 4.2 4.0 - 10.9 - 24.9 25.6 12.5 22.0 2.6
Bröst C50 - - - - - - - - - 4.2 - - 3.6 5.0 12.4 - - - 0.8
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 4.8 15.4 10.7 27.6 9.8 17.0 67.5 204.2 305.8 636.1 820.4 1169 1076 944.4 86.6
  Prostata C61 - - - - - - - - 4.9 17.0 63.5 196.6 294.9 626.1 820.4 1169 1076 922.5 81.0
  Testikel C62 - - - - 4.8 15.4 10.7 22.1 4.9 - - 3.8 3.6 - - - - - 4.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 5.5 - - 4.0 3.8 7.3 9.9 - - - 22.0 1.4
Urinorgan C64-68 - - - 5.0 - - 10.7 - 19.6 12.7 31.8 87.0 87.4 218.6 223.7 238.8 275.3 505.2 28.9
  Njure C64 - - - - - - - - 14.7 8.5 27.8 52.9 29.1 79.5 62.2 110.9 75.1 109.8 11.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - 5.0 - - 10.7 - 4.9 4.2 4.0 34.0 58.2 139.1 161.6 127.9 200.2 395.3 17.2
Öga C69 - - - - - - - - 4.9 - - - - 9.9 - - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 6.3 5.9 5.0 - 5.1 16.1 - 19.6 12.7 31.8 26.5 21.8 44.7 31.1 - 50.1 43.9 10.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 3.8 - - 6.2 8.5 - - 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 6.6 - - 5.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 4.2 19.8 26.5 14.6 49.7 37.3 68.2 75.1 131.8 6.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6.6 6.3 11.8 25.0 19.2 5.1 16.1 22.1 14.7 34.0 43.7 49.1 116.5 124.2 180.2 290.0 250.3 285.5 33.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - 15.0 9.6 5.1 5.4 11.0 - - 4.0 - 3.6 5.0 6.2 - - - 4.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 6.3 - - 9.6 - 5.4 5.5 4.9 17.0 27.8 34.0 65.5 54.7 80.8 170.6 75.1 109.8 14.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 8.5 - - 18.2 9.9 18.6 34.1 37.5 131.8 3.1
  Leukemi C91-95 6.6 - 11.8 10.0 - - 5.4 - - 4.2 11.9 7.6 14.6 19.9 31.1 25.6 37.5 - 6.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 5.0 6.2 17.1 37.5 22.0 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 5.5 9.8 4.2 - 7.6 14.6 29.8 37.3 34.1 62.6 22.0 4.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 5.1 21.4 11.0 29.3 29.7 55.6 117.2 160.2 332.9 348.0 588.5 638.2 988.4 50.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.